Permeabilitet

Permeabilitet angiver et materiales gennemtrængelighed. Et groft, enskornet materiale har stor permeabilitet og lav kapillaritet (hårrørsvirkning).

Visse belægninger med belægningssten, Herregårdssten, græsarmering, mindre fliser og Kopsten eller Brosten har en høj permeabilitet. Se mere om permeabel belægning under permeable belægninger.

I nogle tilfælde udnytttes lecakuglers permeabilitet ved opbygning af støttemure etablering af fundament i forbindelse med dræn. Lecakuglerne sørger for at regnvandet nemt kan trække igennem laget og ind til drænrøret, hvorfra det ledes væk, eksempelvis til en faskine 

Se også mere om bærelag, grus og permeabilitet her:

Belægning og permeabilitet

De senere år har der været stor fokus på de udfordringer som regnvejret har forårsaget i flere dele af Danmark. Det er blandt andet en af grundene til at der er givet håndværkerfradrag til anlæg af permeable belægninger, eksempelvis med græsarmering, hvor regnvandet ledes ned under belægningen i stedet for at lede det i kloakerne.

Permeabiliteten i græsarmering er stor, da det er et forholdsvist lille areal som er beton, mens græsarealet bliver op til 75%. Med det rigtige underlag og det rigtige materiale i græsarmeringsstenenes huller, vil regnvandet hurtigt blive ledt langt ned, så kørsel på græsarmeringen ikke skaber problemer.

 

X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her