Hvordan laver jeg en støttemur?

I denne guide kommer du igennem opbygning af en støttemur med følgende punkter:

Scan støttemursten
Scan støttemursten
Åben støttemur/støjmur
Illustration af åben støttemur hvor der er jord mellem hver støttemursten
Støttemur opbygget af Scan Støttemursten
Støttemur opbygget af Scan Støttemursten fra FC Beton
Vil du gerne bygge en støttemur i haven til at holde styr på niveauerne kan du her finde hjælp til hvordan en støttemur kan opbygges. En støttemur med Scan Støttemursten kan også opbygges med hjørner.  Se vejledningen til opbygningen af hjørner her.

Forskellige typer af støttemure

Denne guide til hvordan du kan bygge en støttemur er overordnet og generel, hvilket betyder at der hos dig kan være nogle forhold som gør at der skal tages specielle forbehold ved opbygning af støttemuren. Planlægger du at anlægge en støttemur på mere end 1,5 meters højde vil vi anbefale at der kontaktes en fagmand som kan rådgive eller udføre arbejdet for dig, så du er sikret en godt støttemur.

Der er stor forskel på udseendet af vores forskellige sten til opbygning af en støttemure, hvor nogen er faste sten er andre med plads til beton så de kan støbes fast. Jo højere en støttemur og jo mere tryk støttemuren skal kunne holde tilbage, jo vigtigere er det at støttemuren bliver støt med armeringsjern. Her kan eksempelvis anvendes Scan støttemursten eller super 8 plantesten.

Støttemurstenene kan også anvendes til at bygge en støjmur med. En støjmur som er korrekt udført kan give en reducering på over halvdelen af den støj der er uden støjmuren. For at undgå at lyden reflekteres over til den modsatte side af vejen og dermed skaber større støjgener der, kan en støjmur opbygget af Scan støttemursten som en åben mur beplantes i mellemrummene mellem støttemurstenene.

Opbygning af støttemur

For at sikre at støttemuren bliver stabil og forbliver stabil skal der først graves ud. Al muldjord graves væk så man kommer ned til en bæredygtig underbund. Er der gravet mere end 35 cm af fyldes der først et lag bundsikring på. Benyt vasket sand til dette og komprimer for hver 15 cm. Herpå fyldes 15 cm stabilgrus som også komprimeres. Nu fyldes der op med 20 cm jordfugtigt beton som har en bredde på ca. 15 cm mere end støttemurstenene.

Støb støttemur fast
Lav en skabelon så du kan opstille første sten og tjekke at hældningen er korrekt ved at bruge et vaterpas
Lim støttemur
Lim 5 sten sammen og lad overlappet være uden lim. Herefter limes igen 5 sten inden næste overlap igen undlades lim
Plantesten kan bruges som støttemur
Super 8 plantesten kan også bruges til opbygning af støttemure
Den første støttemursten sættes i betonen og ved hjælp af en skabelon og vaterpas. Benyt snore for at muren bliver lige. Bemærk at ingen betonvarer er nøjagtigt lige store, da de forme der bruges til at støbe betonvarer, såsom støttemursten, slides ved brug. Vær derfor altid opmærksom på om de enkelte støttemursten skal sættes tæt sammen, eller om der skal holdes en minimal afstand imellem de enkelte støttemursten for at støttemuren som helhed bliver lige.

Skal der bruges drænrør bag støttemuren lægges dette efter den første række støttemursten er sat i betonen. Når betonen er blevet tilstrækkelig tør og har fået styrke, sættes den næste række sten på støttemuren. Der fyldes sand og/eller grus på bag støttemuren, og for hver 2. støttemursten komprimeres laget med sand/grus.

Hvis der skal anlægges fliser eller belægningssten ovenfor støttemuren føres grus og sand op til toppen hvor der afsluttes med et lag afretningssand af vasket sand. Skal der beplantes eller sås græs over støttemuren afsluttes der med ca. 30 cm muldjord.

Benyttes vores støttemursten med skifferoverflade til opbygnings af støttemuren, skal støttemurstenene limes sammen. Her anbefaler vi at der limes 5 støttemursten, og overlappet mellem den 5. og 6. sten ikke får lim. Herefter limes igen 5 støttemursten.

Disse støttemursten med skifferoverflade støber vi i både den klassiske grå betonfarve, men også i en sort variant som matcher de sorte betonfliser rigtigt godt.

Hvis støttemuren skal benyttes sammen med gråmix herregårdssten kan der bestilles en blanding af grå og sorte støttemursten som kan fordeles i et tilfældigt mønster, så støttemuren kommer til at ligne den omkringliggende belægning.

Du kan også benytte plantesten til at opbygge en støttemur med, og det øverste rum kan fyldes med muldjord så du kan plante blomster heri. Mellem plantestenene er der plads til at indstøbe armering så støttemuren bliver stærkere.

Plantestenene støber vi også i både grå og sort og kan ligesom støttemurstenene med skifferoverflade benyttes i et farvemix sammen med herregårdssten i gråmix.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her