Vejbefæstning

Vejbefæstningen er de lag af grus og sand som benyttes under en vej som en privatvej, en hovedvej, en villavej eller en anden type vej. Vejbefæstelsen består i hovedtræk af:

Bundsikringslag
Bundsikringslaget giver både styrke til vejbefæstelsen og samtidig virker bundsikringen som en frostsikring som hurtigt kan led fugt og vand væk.

Bærelag
Bærelaget er det som giver den største styrke og bæreevne til vejbefæstelsen. Der kan opbygges flere bærelag hvor det nederste oftest vil være opbygget af stabilgrus.

Bindelag
Bindelaget kan bruges mellem bærelag og slidlaget. Bindelaget benyttes til at binde bærelag og slidlag sammen.

Slidlag
Slidlaget er det øverste lag bestående af asfalt eller belægningssten.

Udover at kunne levere belægningssten, grus og sand til anlæg af nye veje, kan FC Beton også være behjælpelige med snerydning af veje, parkeringspladser og andre større arealer.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her