Beton til Aalborg Universitetshospital

Det nye Universitetshospital ligger tæt på motorvej E45 og sikrer dermed patienterne bedst mulige tilkørselsforhold. Universitetshospitalet er et kvalitetsbyggeri på en del af en grund på ca. 92 ha, til en samlet pris på omkring 4,1 mia.kr.

FC Beton er valgt som hovedleverandør af beton til dette byggeri. Betonen leveres løbende over en årrække, men dog med en række særligt store betonstøbninger undervejs. Den første meget store betonstøbning blev produceret og leveret den 22. september 2015, hvor arbejdsdagen startede kl. 03.00. Ved arbejdstids ophør omkring kl. 22.00, havde FC Beton produceret og leveret ca. 2.500 tons beton til Aalborg Universitetshospital - foruden den mængde beton der blev produceret og leveret til vore øvrige kunder. Betonstøbninger af denne størrelse er en stor udfordring. For hvert tons beton der produceres, skal der tilsvarende hentes 1 tons råvarer. Derfor sørgede vi for at fylde vores råvarelager inden den særligt store betonstøbning, samtidig med at vi i løbet af dagen løbende fik leveret flere råvarer. Selve produktionen skete på begge af de produktionsanlæg der kan lave flydende beton, hvor begge produktionsanlæg kørte uafbrudt. Det betyder, at der hele tiden var lastbiler klar til at modtage flydende beton, da produktionen ellers ville gå i stå. Vi var derfor nødt til at leje ekstra lastbiler. Alle lastbilerne blev i øvrigt bemandet af chauffører i skiftehold, således kørslen kunne fungere under hensynstagen til reglerne om kørehviletid mv.

Hos FC Beton er vi stolte over at have vundet betonleverancen til Ny Aalborg Universitetshospital. Det vigtigste for os er dog vore faste betonkunder. Derfor valgte vi at udvide vores blandekapacitet samt antallet af lastbiler, inden vi påbegyndte betonleverancen til Ny Aalborg Universitetshospital. Hos FC Beton er vi derfor klar til at yde dig den samme gode service som du kender, samtidig med at vi leverer beton til Ny Aalborg Universitetshospital.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her