Holdbarhed, vejrbestandighed

Alle materialer der opbevares udendørs, påvirkes af det danske klima. Dette gælder også for havefliser og for belægningssten. Om vinteren udsættes de for nedfrysning, snerydning og måske endda for saltning. Om forår og efterår udsættes de for massivt nedbør, og inden vinteren helt sætter ind, er det heller ikke ualmindeligt at der kommer nedbør om dagen og frost om natten.
 
Disse vejrmæssige forhold vil med tiden nedbryde alle havefliser og belægningssten. Men der er forskel på hvor hurtig denne nedbrydning sker. Og jo langsommere nedbrydningen sker, jo længere tid vil havefliserne og belægningsstenene holde, og jo mindre mos og alger vil der komme i havefliserne og i belægningsstenene.
 
Havefliser og belægningssten produceret i Danmark er underlagt Danske Standarder, forkortet DS. Efter DS er det et krav, at havefliser og belægningssten maksimalt nedbrydes med 1 kg. pr. kvadratmeter efter 10 års vejrmæssig påvirkning. Hos FC Beton A/S har vi dog aldrig været tilfredse med "blot" at holde os inden for standarden, men bestræber os derimod til stadighed på at producere havefliser og belægningssten med markant mindre nedbrydning.
 
For at påvise den vejrmæssige påvirkning på betonfliser og belægningssten, anvender man i praksis laboratorietest, frem for at lægge havefliserne eller belægningsstenene udenfor, mens man venter i 10 år for at se resultatet. FC Beton A/S anvender det uafhængige 3. parts overvågede laboratorium, Teknologisk Institut til at foretage test af vejrbestandighed - de såkaldte Frost/tø-tests. Ved en Frost/tø-test udsættes de havefliser og belægningssten der testes, for det der svarer til 10 års påvirkning fra vejret. Efter denne vejrmæssige påvirkning, er det som nævnt et krav at der maksimalt nedbrydes 1 kg. pr. kvadratmeter. Hos FC Beton A/S har nedbrydning ifølge Frost/tø-tests for de seneste år for havefliser og belægningssten, i gennemsnit udgjort 0,09 kg. pr. kvadratmeter. Dette er mere end 10 gange bedre end standarden kræver.
 
Dette resultat er vi naturligvis meget, meget stolte over, da det sikrer vore kunder havefliser og belægningssten af høj kvalitet. Grundet vores høje kvalitet vil flere erhvervsdrivende gerne benytte vores betonvarer, og har derfor indgået en samhandelsaftale med os. Skal din virksomhed også have reducerede priser på fundablokke, sten til støttemur, betonfliser og meget andet, kan du ansøge om en aftale om samhandel.
 
 
 
 
 
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her