Isotopmetoden

Kontrollen af komprimeringen foretages for det meste ved at undersøge komprimeringsgraden, dvs. det udlagte materiales tørdensitet målt i forhold til den tørdensitet der kan opnås ved et standardiseret forsøg (eks. standard proctor).

Tørdensiteten i bærelag mv. fastlægges for det meste ved hjælp af isotopmetoden. Ved isotopmetoden fastlægges det udlagte materiales våddensitet samt vandindhold. Herefter udregnes tørdensiteten. Denne densitet sammenlignes med den tørdensitet, der opnås i laboratoriet ved en standardiseret komprimering af det samme materiale.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her