Miljø

Hos FC Beton tænker vi på miljøet og på hvordan vi er med til at passe godt på miljøet.

Vi har derfor lavet en række forskellige tiltag, som du kan læse mere om her:

Vores nye kontorbygning

Vi starter med de seneste tiltag, der er tiltag der er foretaget i forbindelse med byggeri af vores nye kontorhus. Den nye kontorbygning i Drastrup er blevet bygget med et Sedumtag, som er en form for græs på taget. Det betyder, at vi ikke skal lede store mængder rent regnvand ud i kloaksystemet, men i stedet vil taget suge vandet til sig og den grønne beplantning på taget vil herefter benytte regnvandet.

Der er også installeret solceller som giver miljørigtigt strøm til brug i kontorbygningen til lys, computere og lignende. Herudover benytter vi intelligent strømstyring, så lysniveauet bliver tilpasset i forhold til det lys som kommer ind gennem vinduerne. Ligeledes slukker alt unødigt strøm automatisk når vi forlader kontoret.

Endelig har vi fået installeret jordvarme, så kontorbygningen bliver miljørigtigt opvarmet.

Særligt drikkevandsområde

Al form for produktion giver desværre en risiko for forurening. Da vores fabrik i Drastrup ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, har vi et særligt ansvar for at beskytte dette drikkevand. Vi har derfor foretaget en række tiltag for at eliminere risikoen for forurening. Eksempelvis har vi foretaget følgende tiltag på cementstøberiet:

Selve produktionen foregår ved at blande sand, vand og cement til beton, der komprimeres i en fliseform og køres til tørre i et hærdekammer. Når fliserne er tilstrækkeligt hærdet, pakkes fliserne på paller, og lige inden pallerne med fliser køres ud på vores lagerplads, pakkes pallerne ind i plastik. Sand og vand forefindes i naturen, hvorimod cement er et miljøfremmed stof. Ved modtagelse af cement, blæser vore leverandører dette direkte ind i lufttætte siloer, hvorfra det indgår i produktionen i et lukket system. Der kan derfor ikke ”tabes” cement undervejs i produktionen, og skulle dette alligevel engang ske, vil cement lande på et betongulv hvorfra det vil blive opsamlet. De få øvrige ingredienser i beton, der alene anvendes i marginale mængder, består af produkter der alle er godkendt og som alle indgår i kommunens miljøkontrol. Selve produktionen bør derfor ikke give risiko for forurening.

Ovenstående produktion sker på et produktionsanlæg, hvor der forefindes hydraulik. For at forhindre udslip af olie fra produktionsanlægget, er der installeret opsamlingstanke under hydraulikstationer. Herudover er der betongulv under produktionsanlægget, hvorfra et evt. olietab kan opsamles. Selve produktionsanlægget bør derfor ikke give risiko for forurening.

Det bemærkes at vi nu har produceret havefliser mv. i Drastrup i mere end 25 år, og siden ca. 1987 har der været mindst 6 – 7 kontrolboringer rundt om fabrikken. Disse kontrolboringer vil kunne dokumentere at der ikke er sket forurening.

Webshoppen

I samarbejde med ingenco2.dk bliver der opkøbt CO2 neutral strøm, opstillet vindmøller og lignende for et beløb der modsvarer den mængde strøm der benyttes for at holde vores server kørende.

Vi registrer derfor hvor mange brugere der benytter vores webshop til at kigge efter mørtel, grus, sand, granitskærver, belægningssten og andre betonvarer og den mængde strøm dette kræver, bliver opkøbt i CO2 Neutral strøm af ingenco2.dk.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her