Reklamation

Brug formularen til reklamation over færdigbeton og betonvarer. 

Selvom reklamationer heldigvis er sjældent forekommende hos FC Beton A/S, sker det at der kommer en berettiget reklamation.


Ved berettigede reklamationer står FC Beton A/S naturligvis til ansvar for de leverede varer, og ved enhver reklamation forbeholder FC Beton A/S sig ret til at besigtige varerne inden der træffes en afgørelse.

Imidlertid er alt for mange af vore få reklamationer uberettigede. Uberettigede reklamationer er eksempelvis reklamation over fliser der ikke er leveret af FC Beton A/S, over fliser hvor køber har ødelagt dem med en vinkelsliber osv.

Det er bekosteligt for FC Beton A/S at bruge tid på åbenlyst uberettigede reklamationer. Derfor fakturerer vi 625 kr. inkl. moms pr. time ved behandling af uberettigede reklamationer. Behandling af berettigede reklamationer er naturligvis gratis.

Til orientering gengives her uddrag af vore salgs- og leveringsbetingelser:

9.1 Køber skal straks ved levering foretage en undersøgelse af leverancen fra Sælger.

9.2 Hvis Køber vil påråbe sig en mangel, skal Køber straks efter, at manglen er eller burde være opdaget, og senest 3 dage efter levering, give Sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Reklamation skal ske inden varerne tages i brug, idet indsigelser i modsat fald fortabes.

9.3 Såfremt Køber afhenter leverancen hos Sælger, skal eventuelle reklamationer over synlige fejl eller mangler fremsættes i forbindelse med afhentningen, og senest før fabrikken forlades.

9.4 Såfremt Køber ikke reklamerer som anført i pkt. 9.1 eller 9.2, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.

9.5 Har Køber ikke inden 12 måneder (ved forbrugerkøb 24 måneder) efter leveringsdatoen påberåbt sig manglen overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Anvendes leverancen mere intensivt end anført, forkortes 12-månedersperioden forholdsmæssigt.

9.6 Efter Sælgers valg vil mangler ved leverancen blive afhjulpet eller omleveret for Sælgers regning inden rimelig tid. Sker afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er Køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen, dog ikke erstatning.

9.7 Viser det sig, at der ikke foreligger en mangel, som Sælger bærer ansvaret for, har Sælger ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen unødigt har påført Sælger.

9.8 Der kan forekomme kalkudtrækning på betonvarer, hvilket er accepteret af Køber. Klik her for mere info om kalkudtrækning.

9.9 Farvenuancer ved leverance kan forekomme, hvilket er accepteret af Køber. Klik her for mere info om farvenuancer.


Du kan anmelde en reklamation ved at trykke her.

Kalkudfældning er ikke en reklamation

Er der hvide pletter på fliser, belægningssten, havefliser eller andre betonsten som der ses her på billedet?

Ja Nej
×

: Kalkudfældninger kan ses som hvide aftegninger på betonoverflader. Kalkudfældningen kan ses på alle vores forskellige betonsten som belægningssten, betonfliser, støttmursten osv. Det er en naturlig del af betonens hærdeproces at der kommer kalkudfældninger og de skader ikke betonen. Kalkudfældninger på vores betonprodukter er ikke en reklamation hvilket også er angivet i punkt 9.8 i vores salgs- og leveringsbetingelser. Ønsker du mere viden om kalkudfældninger kan du finde information på siden: Kalkudfældninger.

Farveforskel er ikke en reklamation

Når vi støber betonfliser, belægningssten, støttemursten og andre betonvarer benytter vi naturmaterialer som sand hvilket betyder at der vil opstå farvenuancer i de endelige produkter. For at undgå meget tydelige farveforskelle anbefaler vi derfor at der tages fliser og sten fra forskellige paller og blandes i nedlægningen. Er der farveforskelle lignende dem på billedet?

Ja Nej
×

Farveforskelle på belægningssten, betonfliser og støttemursten vil ikke kunne undgås da disse bliver støbt af sand som kan variere i farven. Derfor anses det ikke som en fejl på fliser og sten af der er farvenuancer og dette er ikke reklamationsberettiget, hvilket også er angivet i punkt 9.9 i vores salgs- og leveringsbetingelser. Du kan læse mere om farvenuancer her.

Overholdes modulmålet?

Alle vores betonfliser og belægningssten har et modulmål som betyder at der er taget højde for måltolerancer. Det betyder at der kan være nogen som er smallere, bredere eller vinkelskæve, men som stadig overholder stenens modulmål. Ønsker du at lave en reklamation vedrørende størrelsen på fliser eller sten bør du derfor først sikre dig at de holder sig indenfor disse måltolerancer. Du finder deklarationer for alle vores støbte sten og fliser her. Overholder de leverede varer disse værdier?

Ja Nej
×

Hvis de leverede fliser eller sten overholder modulmålene med måltolerancer, er der ikke tale om en reklamation. Så længe modulmålene er korrekt kan de mindre unøjagtigheder udlignes med fugen.

Luk x

Indtast fakturanummeret eller ordrenummeret som reklamationen omhandler.
Betonvare
Delmateriale
Færdigprojekt
Færdigbeton
Mørtel
Granit

*) Disse felter skal udfyldes ved reklamation.


Jeg godkender hermed at have læst og accepteret betingelserne for oprettelse af denne reklamation.X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her