Flyveaske

Flyveaske tilsættes til cement og beton. Flyveasken er et puzzolan, dvs. det reagere med calciumhydroxid og danner et bindemiddel. Calciumhydroxid fraspaltes ved cementens reaktion med vand. Flyveaske er et restprodukt fra kulfyrede kraft-/varmeværker.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her