Asfaltbærelag

Et asfaltbærelag er af sten og grus, med bitumen som bindemiddel. Benyttes det under betonsten, anvendes normalt grusasfaltbeton (GAB I).
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her