Vibrationsindstampning

Vibrationsindstampning er en referenceværdi der benyttes ved komprimeringskontrol. I marken måles det aktuelle materiales vådrumvægt og vandindhold med isotopmetoden. Herfra beregnes tørrumvægt som sammenlignes med den tørrumvægt der opnås ved en standardiseret komprimering (vibrationsindstampning) af materialet i laboratoriet.

98 %-vibration betyder således, at rumvægten i marken er 98 % af den rumvægt der opnås i laboratoriet. Metoden benyttes bl.a. ved grove materialer, hvor proctorforsøget giver upålidelige resultater.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her