Der er i miljøklasser for beton

Beton miljøklasser

Beton produceres i forskellige miljøklasser som bruges til forskellige konstruktioner afhængigt af hvordan betonen vil blive påvirket hvor det skal bruges. Der er blevet anvendt miljøklasser i Danmark fra 70'erne.

Der er 4 forskellige miljøklasser som gælder for færdigbeton.

De 4 miljøklasser er:

Passiv miljøklasse

Der benyttes beton i passiv miljøklasse til tørre miljøer hvor der ikke forekommer korrosion. Det vil typisk være tørre indendørs konstruktioner som en ikke-bærende væg eller ved jorddækkede fundamenter med normal eller lav sikkerhedsklasse.

Moderat miljøklasse

Beton i moderat miljøklasse bruges i fugtige miljøer uden mulighed for frost og vandmætning. Det kan være indendørs vådrum eller udendørs konstruktioner som vægge og facader, fundamenter som delvist er over terræn og lignende.

Aggressiv miljøklasse

Aggressiv miljøklasse dækker over beton som bruges i fugtige miljøer som kan blive påvirket af salt og/eller syre og hvor der er mulighed for vandmætning kombineret med frost. Det kan være støttemure, udvendige bjælker, trapper og dæk, kælderydervægge og lignende.

Ekstra Aggressiv miljøklasse

Der bruges beton i ekstra aggressiv miljøklasse til konstruktioner i fugtigt miljø med mulighed for at der ophobes eller tilføres klorider eller alkalier. Her vil der typisk være tale om konstruktioner som svømmebassiner parkeringsdæk, marine konstruktioner, altaner og lignende.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her