Beton miljøpåvirkning

Beton produceres i forskellige miljøpåvirkninger som bruges til forskellige konstruktioner afhængigt af hvordan betonen vil blive påvirket hvor det skal bruges. Der er blevet anvendt miljøpåvirkninger i Danmark fra 70'erne.

Der er 4 forskellige miljøpåvirkninger (tidligere kaldet miljøklasse) som gælder for færdigbeton.

De 4 miljøpåvirkninger er:

Passiv miljøpåvirkning

Der benyttes beton i passiv miljøklasse til tørre miljøer hvor der ikke forekommer korrosion. Det vil typisk være tørre indendørs konstruktioner som en ikke-bærende væg eller ved jorddækkede fundamenter med normal eller lav sikkerhedsklasse.

Moderat miljøpåvirkning

Beton i moderat miljøpåvirkning bruges i fugtige miljøer uden mulighed for frost og vandmætning. Det kan være indendørs vådrum eller udendørs konstruktioner som vægge og facader, fundamenter som delvist er over terræn og lignende.

Aggressiv miljøpåvirkning

Aggressiv miljøpåvirkning dækker over beton som bruges i fugtige miljøer som kan blive påvirket af salt og/eller syre og hvor der er mulighed for vandmætning kombineret med frost. Det kan være støttemure, udvendige bjælker, trapper og dæk, kælderydervægge og lignende.

Ekstra Aggressiv miljøpåvirkning

Der bruges beton i ekstra aggressiv miljøpåvirkning til konstruktioner i fugtigt miljø med mulighed for at der ophopes eller tilføres klorider eller alkalier. Her vil der typisk være tale om konstruktioner som svømmebassiner parkeringsdæk, marine konstruktioner, altaner og lignende.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her