Løft af fliser med sugekop – vakuumløft

Vakuum Løfteudstyr

Store fliser, såsom fortovsfliser, Soldaterfliser og Bordurfliser, er meget tunge fliser. Faktisk kan fliser veje helt op til 125 kg. pr. flise. Tunge fliser løftes normalt med vakuumløfteudstyr, også benævnt en sugekop.

En sugekop fungerer ved at danne undertryk mellem sugekoppen og den flise der skal løftes. Dette undertryk mellem sugekoppen og flisen er så stærkt, at sugekoppen kan løfte flisen. Fliser er aldrig 100% tætte. Det er derfor ikke ligegyldigt hvor meget luft en sugekop kan præstere, da der skal en vis mængde luft til at danne det nødvendige undertryk mellem sugekoppen og flisen. Dansk Beton Belægningsgruppen anbefaler at en sugekop mindst kan præstere 50 – 60 m3 pr. time.

En sjælden gang sker det, at fliser ikke kan løftes med sugekop. Dette kan der være flere årsager til. Først og fremmest kan der være anvendt en sugekop der ikke er dimensioneret til at præstere mindst 50 – 60 m3 pr. time. Herudover kan luftfiltrene i sugekoppen være tilstoppede, der kan være slidtage på turbinen/pumpen eller der kan være utætheder på sugekoppen. Eksempelvis ses det ofte at skumlæben mellem mundstykket og flisen er defekt, dvs. stift, deformeret eller utæt. Som tidligere nævnt er fliser aldrig 100% tætte, og det er naturligvis også en mulighed at fliserne ikke er tilstrækkeligt tætte i overfladen til at sugekoppen kan løfte dem. Fliser fra FC Beton er dog meget tætte fliser, hvilket kan dokumenteres ved vore flotte resultater i eksterne frost/tø-tests. Derfor kan fliser fra FC Beton løftes med korrekt dimensioneret og vedligeholdt sugekop.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her