Gør det selv fundament

I denne guide kommer du igennem opbygning af et fundament. Du vil komme igennem følgende punkter:

Når man bygger et hus eller en anden bygning er det vigtigt at væggene kommer til at stå på noget solidt og derfor graves der ud til at man kan opbygge et fundament. Fundamentet skal mindst 90 cm ned så det kommer under frostsikring, men samtidig skal det også som minimum ned til en fast bund. Fundamentet må ikke bygges ovenpå muldjord eller lignende da det ikke vil være stabilt nok.

Det er vigtigt at der er søgt om tilladelse til at bygge før man går i gang og samtidig skal man have undersøgt om der er ting som man skal være særlig opmærksom på som afstande til nabobskel, servitutter, afstand til vejmidte osv. Teknisk forvaltning i kommunen vil kunne hjælpe med disse ting.

Sådan laver du et fundament

Når du skal i gang med at lave et fundament er planlægningen meget vigtig. Du skal have en tegning med mål som du kan følge. Først skal tegningen føres over til jorden og dette kan gøres med afsætning.

Afsætning af fundamentet

Afsætningen overfører byggetegningen til jorden ved hjælp af pæle og snore. Brug et langt målebånd til at afsætningen og start med at finde skelpæle så der kan måles nøjagtigt herfra.

Hjørnerne af fundamentet markeres med en stolpe som bankes i jorden og for at vise nøjagtigt hvor hjørnet af fundamentet er bankes der et søm i toppen af stolpen.

Når alle stolperne er banket i jorden kontrolleres der at der er lavet vinkelrette hjørner. Dette kan kontrolleres med pythagoras læresætning (A2+B2=C2), så hvis der fra et hjørne måles 3 meter i de ene retning og 4 meter i den anden vil der skulle være 5 meter mellem de to punkter.

Der skal nu opsættes galger i en afstand fra hjørnestolperne så de ikke står i veje for udgravningen. Galgerne laves af 3 lægter som bankes i jorden. Der sættes 2 brædder på i samme højde, eksempelvis ved overkanten af det kommende fundament. Der kan bruges vaterpas eller niveleringsudstyr til denne opgave.

Når galgerne er bygget sættes der et søm i toppen af brædderne så der kan spændes en snor der indikerer ydersiden af fundamentet.Afsætning af fundamenter

Udgravning

Når afsætningen er overstået er det tid til at grave renden ud til fundamentet. Det er en god ide at tage det første spadestik hele vejen rundt mens snorene er spændt op på galgerne og når det er tydeligt hele vejen rundt hvor der skal graves, tager man snorene ned og fortsætter med at grave.

Afhængigt af om fundamentet er til opvarmet bolig eller ikke opvarmet garage graves bredden af rillen efter forskrifterne. Generelt vil en garage som ikke er opvarmet have et fundament med en bredde på mellem 15 og 25 cm, mens en opvarmet bolig vil have et fundament med en bredde på mellem 33 og 39 cm.

Der graves til frostsikker dybde hvilket vil sige mindst 90 cm under terræn, men samtidig skal der også være fast bund da et fundament på muldjord, mosejord eller lignende vil synke.

Er jorden fast nok til at der er fine lodrette sider i renden kan der støbes direkte heri. Er det meget løst jord og sand som hele tiden skrider ned vil der skulle opsættes en forskalling.

Forskellige typer af fundamenter

Der er forskel på hvilken type fundament der skal laves afhængigt af hvilken type bygning der skal bygges. Her vil vi gennemgå 3 normale senarier hos gør det selv manden/kvinden.

Støb fundament
Den udgravede rende fyldes med beton. Der fylde ca 25 cm beton af gangen og dette stampes inden det næste beton fyldes i.
Boligfundament
Isolerende fundament af leceblokke til bolig

Fundament til bolig

Fundamentet på boliger skal isolere mod kulden og derfor er der større krav til denne type af fundament. På samme måde som til den ikke opvarmede garage udgraves der først en rende til fundamentet. Renden skal gå ned til fast underlag og mindst 90 cm ned.

Ved fundameter til boliger skal renden være bredere og i stedet for de 15-25 cm der skal være ved ikke opvarmede bygninger, skal der typisk være 33-39 cm fundament.

Renden fyldes op med fabriksbeton som kan bestilles her eller med en beton som i selv blander på stedet af støbemix og cement. Der fyldes ca 25 cm beton i renden og denne stampes med en stolpe eller lægte.

Dette fortsættes indtil betonen er kommet op til lige under terræn.

Overfladen af betonen afrettes plant og får lov til at tørre.

Der mures 2 skifter af lecablokke på betonen og her vælges der ofte at benytte Lecaterm blokke. Disse fås i tykkelser fra 33 cm og op til 49 cm med flamingo i midten af blokkene. Der vil oftest være ca 15-20 cm fra endeligt terræn og op til toppen af den øverste lecablok.

Bland en mørtel af bakkemørtel, vand og cement til at mure med og puds efterfølgende fundamentet med en pudsemørtel blandet af strandsandsmørtel eller muremørtel, vand og cement.

Til opmuring blandet 3,5% muremørtel med cement og vand i forholde 1 del cement til 6 dele muremørtel. Denne blanding kaldes også for en KC 20/80/550.

Det er meget vigtigt at muren er i lod og at der mures efter snoren som er spændt op i galgerne under afsætning.Garagefundament
Fundament af beton og fundablokke til ikke opvarmet garage
Fundablokke i fundament
Fundamenter til garager kan afsluttes med fundablokke.
Forskalling til fundament
Fundamenter kan støbes med hjælp af en forskalling opbygget som denne. De yderste lodrette pæle skal være længere end det ses på tegningen da de skal stikkes et godt stykke i jorden som et spyd for at holde forskallingen bedre fast.

Fundament til garage

Ved ikke opvarmede garager vil fremgangsmåden typisk være at grave en rende i jorden på ca. 15-25 cm bredde. Renden skal være mindst til fast underlag og mindst 90 cm under terræn. Renden fyldes op med beton som enten kan bestilles som færdigbeton eller som du kan blande selv med cement og støbemix.

Vælger du at blande selv bør forholdet mellem cement og støbemix være 1:7.

Når der er fyldt op med beton, stilles fundablokke i den bløde beton og med små bevægelser stilles blokken fast på plads. Det er ikke så vigtigt at toppen af fundablokkene kommer op i endelig højde da dette kan og bør tilpasses efterfølgende.

Derfor bør det tilsigtes at der er ca 5-6 cm afstand fra toppen af fundablokkene til hvor toppen af det endelige fundament skal være. Der laves en udstøbning ved at fulde fundablokkene op med beton. Der kan bruges mindre lægter, armeringsjern eller lignende til at stampe betonen.

Efter udstøbningen kan der nu spændes plader fast på fundablokkene. Pladerne spændes godt fast med skruetvinger så overkanten af pladerne er hvor toppen af fundamentet skal være. Der fyldes cementmørtel i og med et brædde afrettes toppen langs pladerne. Cementmørtlen balndes i forholdet 1 del cement til 3 dele sand.

Efter at fundamentet er blevet tørt pudses den op med mørtel. Du kan både bruge 3,5%, 5,1% og 6,6% strandsandsmørtel som blandes til KC 20/80/550, KC 35/65/650 eller KC 50/50/700.

Du finder de forskellige typer mørtel under pudsemørtel hvor du også kan læse mere om de forskellige blandingsforhold.

En alternativ mulighed for at støbe fundamenter til ikke opvarmede bygninger er med en forskalling i stedet for brugen af fundablokkene.

Forskallingen bygges op så indersiden af den yderste del går op til snorene som er afsat på galgerne tidligere.

Benyt gerne brædder på 30x100 mm til forskallingen. Hver ca. 60 cm udføres der en afstivning som vist her ved siden af med en trekant og et spyd.

Når forskallingen er bygget skal du sørge for at overfladen af fundamentet er rent inden du begynder at støbe.

Bland en beton af 1 del cement og 7 dele støbemix og fyld den i roligt tempo i forskallingen. Fylder du for meget beton i på en gang vil du kunne skubbe forskallingen hvilket vil gøre fundamentet skævt.

Når der er fyldt beton i hele forskallingen afrettes toppen ved at trække et bræt langs toppen.

Lad forskallingen stå i minimum 2-3 dage for den tages af.Punktfundament
Stolpebære til punktfundamenter ved eksempelvis opførelse af carport

Fundament til carport.

Fundamentet til en carport vil ofte bestå af et punktfundament. Dette kan enten laves med en forstøbt stolpebærer eller ved at støbe selv direkte på stedet. Ved punktfundamenter skal der ikke graves en rende som nævnt herover.

Der skal graves smalle huller som eksempelvis kan laves med et jordbor. Har du købt en stolpebærer sættes denne ned i hullet og jorden fyldes i lidt af gangene og stampes løbende tæt omkring stolpebæreren.

Har du i stedet købt et stolpebeslag og vil støbe det fast skal du bruge støbemix, vand og cement. Hullet graves også her med et jordbor i mindst 90 cm og mindst til fast underlag. Blander du selv betonen bør det blandes i forholdet 1 del cement til 7 dele støbemix.

Bland beton og fyld det i hullet. Benyt eventuelt et par stykker træ til at lave den rigtige afstand fra betonen og op til undersiden af stolpebeslaget så der kan komme luft mellem. Det er vigtigt at alle stolpebeslag placeres i samme vandrette plan eller at eventuelle niveauforskelle er tænkt ind i opbygningen af carporten.

Opmuring af lecablokke
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her