Støbe betongulv

I denne guide kommer du igennem støbning af betongulv. Du vil komme igennem følgende punkter:

Hvis du vil støbe et betongulv som et gør det selv projekt er her et guide som kan hjælpe dig igennem arbejdet med betongulvet.

Klargøring til arbejdet

Planlægningsfasen er der hvor projektet bør starte. Du skal have godt styr på alle de forskellige krav der er til den type af betongulv som du vil støbe. Udover de lovmæssige krav der er til dit betongulv, kan du også have ønsker som gulvvarme som skal tænkes ind i udførelsen.

Der kan også være andre installationer som der skal igennem gulvet, og det er nemmest hvis det hele er tænkt igennem og planlagt inden arbejdet med at støbe et nyt betongulv går i gang.

Find det forskellige værktøj og hjælpemidler frem som du skal bruge til arbejdet så du har det hele klar. Du skal blandt andet bruge værktøj til at grave jord væk, dele flamingoplader, fordele og pudse beton mm. Der vil også ofte være behov for snore og søm til arbejdet som også bør være fundet frem fra starten af.

Er der et eksisterende gulv hvor der skal støbes skal dette først fjernes. Du kan bruge en betonhammer til nedbrydning af eksisterende betongulve eller en sav hvis det eksisterende gulv er af træ.

Efter at det eksisterende gulv er brækket op og fjernet, eller hvis du skal støbe et helt nyt gulv skal du i gang med at fjerne alt løst muldjord så du kommer ned til en fast bund. Nogen steder skal der ikke graves så meget jord af før man når en fast bund og disse steder skal man sikre sig at man har gravet nok af til at de forskellige lag af betongulvet kan udføres.

Den samlede dybde afhænger af at hvilken type af gulv der skal støbes. I boliger vil der typisk skulle graves ca. 60 cm ned i forhold til betongulvets overflade, mens der ved udendørs gulve typisk vil skulle graves ca. 25 cm af.

Mængden af jord som skal graves af afhænger i høj grad af kravet til isolering samt valget af denne.

Det kapilarbrydende lag

Det kapilarbrydende lag
Grav jorden væk i den ønskede dybde og sørg for at alt løst jord og muldjord er gravet af.
Når der er gravet ned til den ønskede og krævede dybde skal der laves et kapilarbrydende lag. Dette lag laves af perler/sten, letklinker/lecanødder eller lignende med en størrelse på mindst 4 mm.

Der udlægges et lag på mindst 15 cm sand som forhindrer fugt i at trække op nedefra. Ved anvendelse af sten/perler skal laget komprimeres med en pladevibrator eller stampes kraftigt.

Letklinker kan komprimeres ved at banke dem sammen med en skovl.

Det kapilarbrydende lag skal laves ved gulve i boliger, i garager og udendørs gulve.
 

Isolerende lag og dampspærre

Ved gulve i opvarmede rum skal der laves et isolerende lag. Dette er ikke nødvendigt i ikke opvarmede garager og ved udendørs gulve.

Der findes forskellige muligheder for valg af isoleringsmateriale hvor det som ofte anvendes er polystyrol / flamingoplader. Det isolerende lag under betongulvet opbygges efter producentens anvisninger.

Efter det isolerende lag er udført udlægges en dampspærre af 0,15 mm polyethylenfolie som spærrer af for fugt og radon. Det er vigtigt at damspæren har tæt forbindelse med gulvets kanter.

Skal der laves gulvvarme i betongulvet skal der en VVS mand til at hjælpe med denne del.

Isolering skal udføres ved gulve i boliger og andre gulve i opvarmede rum.
Det isolerende lag under betongulvet kan udføres med polystyren plader som også kendes som flamingoplader, eller der kan bruges letklinker som isolering.
Der udføres en dampspærre for at undgå at radon og fugt trækker op
Dampspæren kan udføres forskellige steder afhængigt af konstruktionens opbygning. Dampspæren forhindrer den radioaktive gas radon samt fugt i at trække op i boligen.
 

Støbning af gulvet

Der køres ca. 1 meter beton på gulvet og så afrettes der inden der køres mere beton på
Udlæg ca. 1 meter beton af gangen. Dette kan køres på med trillebør.
Det støbte betongulv afrettes
Betongulvet afrettes til en plan overflade og der efterfyldes med beton i rillerne som efterlades af afretningsrørene.
Nu er du klar til at støbe betongulvet. Afsæt gulvets niveau med ledere, enten med brædder eller med betonledere.

Betonblandingen kan du lave selv af støbemix, vand og cement i en blandemaskine eller du kan bestille færdigbeton til levering fra FC Beton.

Ønsker du at blande betonen selv kan du på siden med støbemix se hvilket blandingsforhold der er gældende for den type af betongulv som du skal støbe.

Lederne bliver brugt som et underlag for lister eller rør som der kan benyttes til at trække betonlaget plant og jævnt.

Fyld betonen på og træk den af med et bræt som bevæges fra side til side mens der trækkes ind mod dig selv. Jo længere brættet er jo mere beton skal der trækkes på samme tid og jo lettere vil du kunne komme til at trække skævt. Derfor bør du som uerfaren holde dig til højst 2 meter og gerne lidt mindre.

Der udlægges ca. 1 meter flydebeton af gangen og herefter afrettes det. Eventuelle huller udfyldes og der trækkes af igen.

De rør som benyttes til afretningen flyttes med og rillerne som bliver efterladt af rørene efterfyldes.

Efter at der er fyldt beton på hele gulvet og det hele er afrettet skal betongulvet beskyttes mod udtørring. Vent til at du kan gå på gulvet uden at ødelægge overfladen og udlæg herefter en plastfolie over betongulvet.

Sørg for at holde betongulvet fugtigt ved at tilføre lidt vand.

Udførelse af slidlag

Slidlaget støbes og pudses med pudsebræt
Slidlaget laves efter ca. 2-3 dage. Der afrettes og pudses for at opnå en helt glat overflade.
Efter ca. 2-3 dage skal slidlaget udføres. Der laves først nogen punkter af betonblandingen som afretningsrørene kan lægges på i det korrekte niveau. Betonen fyldes på og der afrettes straks. Eventuelle huller fyldes igen og der trækkes af igen til en fin flade. Benyt nu et pudsebræt til at lave en helt glat overflade på betongulvet.

Når hele slidlaget af lagt skal der udlægges en plastfolie så snart det er muligt for at undgå for hurtig udtørring af betonen. Der skal undgås træk og vind ved gulvet så udtørringen sker langsomt og der tilføres lidt vand til slidlaget i ca. en uge for at få den bedste hærdning.

Har du brug for rådgivning og vejledning eller ønsker du at bestille færdigblandet fabriksbeton er du velkommen til at skrive til os på salg@fc-beton.dk eller ringe på 98 34 34 11.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her