Anlæg en stabil terrasse

Mindre terrasse
En mindre terrasse anlagt med FC Beton belægningssten i rødmix.
Se vores fliseberegner og få inspiration til mønstre og farver til gør det selv belægning. Du kan også få inspiration nederst på denne side i vores galleri og du kan se vores store udvalg af flotte terrassefliser.

For at anlægge en terrasse der er stabil nu og stadig er det om mange år, er det vigtigt at få lavet et godt fundament. Fundamentet til en terrasse består af underlaget som opbygges af grus og sand.

Når der anlægges en terrasse skal der bruges tre forskellige typer af grus og sand, nemlig, hvid sand, vasket sand og stabilgrus. Hos FC Beton har du mulighed for at bestille alle tre typer at grus og sand i bigbags.

Det første der skal gøres når der skal anlægges en ny stabil gør det selv terrasse er at der skal måles op og graves ud. Ved udgravningen skal der være plads til 15 cm bundsikringsgrus, 12 cm stabilgrus, 3 cm afretningsgrus og haveflisen eller belægningsstenen.

Det betyder at der skal være ca. 35 cm dybde til opbygning af en stabil terrasse. Når de 3 forskellige lag sand og grus udlægges er det vigtigt at der er fald på laget så vand hurtigere vil kunne løbe væk.

Til det nederste bundsikringslag anvendes vasket sand. Du skal forvente at der skal være 1,3 gange så tykt et lag inden sandet stampes. Det betyder at du for at ende med et bundsikringslag på 15 cm skal have et ikke stampet lag på ca. 19,5 cm.
Flisebelægning af terrasse
Flisebelægning på terrasse opbygges med bundsikringsgrus, stabilgrus, afretningsgrus og fliser. Sørg for at der er en hældning så regnvand kan løbe væk.
Bundsikringslaget har en drænende effekt, hvilket betyder at vand hurtigere ledes væk, og dermed vil frosten ikke på samme måde kunne flytte rundt på betonfliser eller belægningssten som det er tilfældet hvis der er meget vand under terrassen.

Bundsikringsgruset stampes med en pladevibrator. Er bundsikringsgruset eller nogen af de andre lag meget tørre inden komprimeringen skal der vandes da det skal være fugtigt for at kunne komprimeres ordentligt. Sand og grus må ikke være meget vådt inden komprimeringen.

Når bundsikringslaget er på plads skal der gøres klar til kantsikring af kantblokke. Under kantsikringen skal der være plads til minimum 10 cm beton, så det kan være nødvendigt at grave lidt af bundsikringen væk først. Den beton der bruges kan bestå af 5 dele støbemix, 1 del cement og en lille smule vand.

Betonen udlægges i de render som er gravet ud i bundsikringslaget, og kantsikringen placeres ovenpå betonen. Mellem kantsikringsblokkene skal der være 3-5 mm fuge, og betonen trækkes lidt op af kantsikringsblokkene, dog uden at det kommer så højt op så det kommer til at genere lægning af fliserne.

Kantsikring af terrasse
Kantafgrænsning sat i jordfugtig beton benyttes for at forhindre terrassens belægning i at skride ud.
Der påføres stabilgrus og igen skal lages tykkelse ganges med 1,3, så for at ende på 12 cm skal der være ca. 15,6 cm stabilgrus. Inden der anvendes pladevibratoren til at komprimere laget, skal der først trækkes stabilgrus af, så laget bliver plant. Dette kan gøres ved hjælp af vandrør. Husk at fylde rillerne efter vandrørene op med stabilgrus.

Nu er det vigtigt at undersøge om laget af stabilgrus er helt plan. På stabilgruset påføres nu ca. 4 cm afretningsgrus bestående af vasket sand. Når dette komprimeres med pladevibratoren vil det ende på ca. 3 cm, hvilket hverken er et lag der er så tykt så det giver en ustabil terrasse, og heller ikke et så tyndt lag, så det er svært at afrette godt.

Nu skal afretningslaget laves plant i en højde der gør at flisernes overkant vil være ca. 1,5 cm over kantsikringsblokkene, da fliserne typisk vil sætte sig 1-2 cm.

Det er nu tid til at lægge fliserne, og det anbefales at der trækkes snore som gør det nemmere at holde fugerne ens. Fugerne mellem fliserne skal være 3-5 mm tykke. Flyt hele tiden snorene med så der altid er en snor at gå ud fra så fugerne ikke blive skæve.

Der skal ikke bruges fiberdug, da fiberdugen gør at fugerne ikke fyldes nedefra når fliserne efterfølgende vibreres. Når underlaget er opbygget af sand og grus, er der ikke nogen ukrudtsfrø i jordoverfladen som kan skyde op gennem fugerne mellem betonfliserne, så fiberdugen hjælper ikke mod ukrudt.

Der fuges løbende med fugesand. Sørg for at alle havefliser eller belægningssten ligger korrekt inden der fuges. Det er nemmest af få fugesandet i fugerne ved at feje diagonalt.

Når alle fliser er lagt og der er fejet fugesand i alle fugerne, fejes fliserne rene og der køres med pladevibrator i den ene retning, hvorefter der fejes med fugesand igen og når fliserne igen er fejet rene køres pladevibratoren i den modsatte retning inden der igen fuges.

Herunder kan du se videoer som også forklarer hvordan du laver en flot ny og stabil gør det selv terrasse som vil holde i mange år.

 
 

InspirationNår terrassen er færdig

Når du er færdig med anlægsarbejdet og terrassen er færdig og klar til brug er det bare med at nyde det. Med en fliseterrasse / stenterrasse i haven er der ikke meget vedligeholdelse.

Hvis du husker at feje terrassen jævnligt og husker at give terrassen lidt nyt fugesand når den trænger til dette er der ikke meget mere arbejde i vedligeholdelse af en terrasse opbygget af vores betonprodukter.

Ved at feje terrassen jævnligt vil du også holde ukrudt væk fra fugerne, så på denne måde vil der heller ikke være ekstra arbejde med at fjerne ukrudt.

X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her