Havetrappe

En havetrappe er en trappe i haven som enten går fra en havedør og ned i haven, fra terrassen og ned i haven eller et andet sted i haven hvor der eksempelvis er en skråning.

Havetrapper kan opbygges af forskellige betonprodukter her fra FC Beton. Blandt de produkter du finder hos os anbefaler vi følgende typer af produkter til opbygning af havetrappen.

For at få en stabil havetrappe skal der laves et godt fundament hvorpå trappen opbygges. Fundamentet kan opbygge af 3 lag grus og sand.

Nederste lag er bundsikringen som sikrer at der er tørt under trappen. Bundsikringsgrus sørger for at der ikke trækker fugt op nedefra samt at de vand som kommer oppefra hurtigt bliver ført væk.

I fugtige omgivelser kan det være nødvendigt at udføre et dræn under bundsikringen. Laves der dræn benyttes en fibertexdug mellem drænet og bundsikringen så bundsikringsgruset ikke trækker ned i de sten som er i drænet.

Efter bundsikringen anlægges et bærelag som består af komprimeret stabilgrus eller jordfugtig beton. Vælges der at lave havetrappen af kantafgrænsningssten eller med Herregårdssten og Herregårdsblokke bør bærelaget laves af jordfugtig beton, mens der bruges stabilgrus hvis havetrappen opbygges af vores betontrappetrin i trappens fulde bredde.

Til sidst bruges afretningsgrus til at lave et helt plant lag med det korrekte fald.

Når de tre lag er opbygget skal trappens trin sætte på. De valgte sten kan eventuelt limes sammen med fliseklæber for at opnå en mere stabil trappe.

Generelt anbefales det at trinfladen i cm + 2 gange trinhøjden i cm er ca. 63. Det vil sige at en havetrappe med 21 cm trinflade og 14 cm trinhøjde vil have en god dimensionering, da 21 cm +(2 * 14 cm) giver 63.

Skal du selv i gang med at bygge en havetrappe har vi lavet en gør det selv guide som du kan følge. Du finder guiden her: Gør det selv trappe.

Du kan også læse den publikation som Dansk beton har udgivet om betontrapper.

Det er også muligt at lave en havetrappe ved at støbe trappen i beton. Det har vi også lavet en mindre guide omkring som du finder her: Støbe trappe.

X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her