Aggressiv miljøklasse

Aggressiv miljøklasse er i henhold til DS 414 murværk som bliver udsat for frost og tøvejr og som bliver udsat for kraftig opvædning. Det er også dækkende for et saltpåvirket eller aggressivt kemisk miljø.

Det kan være områder som Lyskasser, støttemure udvendige trapper, Kældervægge som delvist er over terræn og lignende.

Når der vælges mørtel til brug i aggressiv miljø vælges eksempelvis en KC 35/65/650 eller en KC 20/80/550 hvor mængden af cement er større end mængden af kalk.

Du kan eksempelvis blande disse KC mørtler af vores muremørtel med kalkindhold på 3,5% og 5,1%.

Under hver mørtel er der angivet hvilke områder og hvilke miljøklasser de passer til.

Bakkemørtel blandes til brug ved opmuring mens pudsemørtlen typisk anvendes til fuger og puds.

X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her