Støbe trappe

I denne guide kommer du igennem støbning af trappe. Du vil komme igennem følgende punkter:

Beton fortrappe
Fortrappe støbt i beton med belægningssten rundt om trappen.
Her kan du finde hjælp og inspiration til at støbe en trappe i beton. Start med at finde de materialer og det værktøj frem som skal bruges til arbejdet med at støbe trappen.

Du skal bruge brædder og lægter til opbygning af forskalling. Hertil skal der også anvendes skruer. Du skal bruge en skovl til udgravning og en trillebør til at køre beton til trappen. Du skal også bruge et pudsebræt til det afsluttende arbejde med at pudse trappen.

Fundament til trappen

Grav ud til at lave et fundament til trappen. Der graves af til frostsikker dybde, hvor der også er et stabilt underlag. Er der stadig løst jord 90 cm nede skal der graves yderligere af.

Fundamentet kan opbygges af fundablokke som udstøbes for hver tredje skifte. Betonblandingen som fyldes i fundablokkene kan du bestille som færdigbeton hos FC Beton eller du har mulighed for selv at blande den af cement, støbemix og vand i blandingsforholdet 1 del cement til 7 dele støbemix.

Størrelse på trappetrin

Når du vil støbe en ny trappe bør du tage højde for størrelsen på trappens trin. Generelt set bør dybden og højden af trappens trin afhænge af hinanden så højden af trinnet x 2 + dybden er 65 cm +/- 2 cm.

Det vil sige at en trappe opbygget med en trindybde på 21 cm og en trinhøjde på 23 cm vil give en god trappe at gå på da 2 x 21 cm i højde = 42 cm + 23 cm i dybden = 65 cm.

Trinhøjde og trindybde behøver ikke være ens så en trappe med en trinhøjde på 17 cm og en trindybde på 31 cm vil også ramme fornuftige trinstørrelser.

Forskalling

Skrå forskalling
Forskallingen er opbygget med et skråt brædde hvorpå der er monteret forskallingsbrædder til støbning.
Lige forskalling
Lægterne er banket i jorden så forskallingsbrædderne kan monteres herpå.
Ved støbning af en ny fortrappe opbygges forskallingen med et brædde på skrå i hver side af trappen. For hvert trin sættes en lægte fast lodret og mellem lægterne sættes et nyt brædde fast. Det er også muligt at banke lægterne ned i jorden og sætte forskallingbrædderne fast på dem og inde på væggen. Brædderne som benyttes til forskalling skal have en bredde som tilsvarer trappens trinhøjde.

Er det en kældertrappe der skal støbes vil en sådan trappe ofte have en trappevange som er støbt inden trappen laves. Forskallingsbrædderne saves til så de kan sidde i spænd mellem væggen og trappevangen. Der kan gives ekstra styrke til forskallingen med lægter.

Støbning af trappen

Støb trappen
Start med af fylde beton i trappens forskalling nedefra.
Er der tale om en kældertrappe er det vigtigt at få etableret et afløb i bunden inden trappen støbes.

Trappen støbes af flydebeton som kan bestilles til levering i Nordjylland hos FC Beton eller ved at blande betonen selv af cement, støbemix og vand. Betonblandingen til trappen blandes af 1 del cement til 3,5 dele støbemix.

Der kan indstøbes armeringsjern for at give ekstra styrke til trappen. Armeringsjernene klodses ca. 3 cm op.

Start med at fylde beton i den nederste del af trappen og bevæg dig op af med støbningen. Få lavet en så plan overflade som muligt for hvert trin, gerne med et lille fald så regnvandet kan løbe af. Faldet vil også kunne etableres ved pudsningen af trappen.


Pudsearbejdet

Betontrappe pudses
Puds betontrappens trin med en cementmørtel.
Trappe støbt i beton
Den færdigstøbte betontrappe.
Efter trappen er støbt anbefaler vi at pudse trappens trin med en cementmørtel der blandes i forholdet 1 del cement til 3 dele sand. Husk at få et fald på trappens trin så regnvand vil løbe af trappen.

Ved støbning af kældertrappe vil det ofte være nødvendigt at pudse væggen og trappevangen op med en KC Mørtel efterfølgende. Du kan købe en pudsemørtel her på fc-beton.dk og blande den op med cement til det rigtige forhold.

Bland en KC 20/80/550 mørtel af 3,5% strandsandsmørtel i forholdet 1 del cement til 8 dele strandsandsmørtel.Hvis du i stedet for at støbe trappen ønsker at opbygge en trappe af betonelementer har vi også lavet en gør det selv guide til dette arbejde. Du finder guiden her: Gør det selv betontrapper. Hos FC Beton kan du købe forskellige produkter til opbygning af sådanne trapper. Se blandt andet:
Du finder også gode råd og vejledning til opbygning af trapper i folderen Betontrappe fra Dansk Beton som du kan hente her fra fc-beton.dk

Hvis du har brug for yderligere vejledning og gode råd er du altid velkommen til at skrive til salg@fc-beton.dk eller ringe på 98 34 34 11.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her