Persondatapolitik

FC Beton respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives

online og i øvrige kontakter med os. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse

og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, vi modtager. Formålet med

persondatapolitikken er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

 

Personoplysninger

 

Personlige oplysninger dækker alle de oplysninger, der kan bruges til at identificere en person,

herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller

anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører

vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Når vi behandler dine oplysninger, overholder vi altid de gældende persondataregler. I nogle tilfælde

står det i dansk eller EU-lovgivning, at vi gerne må behandle dine personoplysninger. Eksempelvis må vi

gemme den adresse og navn du har oplyst.

 

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

 

Du kan tilgå www.fc-beton.dk uden at fortælle os, hvem du er eller i øvrigt give personlige oplysninger

om dig selv. Vi registrerer altså ingen personlige oplysninger, medmindre du udtrykkeligt har givet

samtykke hertil.

 

Vi har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med og levere varer til dig.

Vi indsamler og behandler oplysninger om dig, når du lader dig registrere med:

·        For- og efternavn

·        Firmanavn og CVR-nr.

·        Adresse

·        Telefonnummer

·        E-mailadresse

·        Giver kontooplysninger ved udbetaling af et tilgodehavende

·        Opretter din brugerkonto hos os (erhvervskunder) med henblik på at handle med os

·        Foretager køb af en vare  via vores webshop, telefonisk eller mailkontakt til vores salgsafdeling.

·        Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller hvis du i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller andre kanaler.

 

Vi indsamler ikke person henførbare oplysninger fra tredjemand om kunderne.

FC beton benytter Mobile Pay og diverse betalingskort til håndtering af online køb, og vi opbevarer ikke

       selv informationer om betalingsmidler fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

 

Hvad bruger vi dine personoplysninger til

FC Beton behandler dine personoplysninger for at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller for at

indgå en sådan kontrakt, når der sker på din anmodning.

 

For dig betyder dette, at vi behandler dine personoplysninger, fordi du har rette henvendelse til os for

at handle med os. Vi behandler også dine personoplysninger for at opfylde vores del af aftalen, når vi

har handlet sammen.

 

Eksempelvis benytter vi dit navn, telefonnummer og adresse når varer, som du har bestilt, skal leveres

til dig.

 

Derudover behandler vi dine personoplysninger såfremt FC Beton er pålagt en retlige forpligtigelse til

dette, eller såfremt du har givet dit samtykke til behandlingen.

 

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

 

Personoplysninger afgivet på www.fc-beton.dk videregives kun til:

·        Udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer, som du har bestilt– eksempelvis en ekstern vognmand

·        Andre modtagere, når det følger af lov, at vi skal videregive personoplysningerne.

·        Videregivelse til registre eller offentlige myndigheder med henblik på at forfølge misbrug eller svindel overfor FC Beton.

 

For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmeside fører vi statistik over, hvordan brugerne

anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, fx til at se hvilke sider vores

kunder anvender mest.

Vi anvender Google Analytics til indsamling af besøgstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser

til Google Analystics. Denne videregivelse sker krypteret.

 

Bortset fra de ovenfor beskrevne tilfælde videregiver FC Beton ikke data om den enkelte kunde

anvendelse af www.fc-beton.dk til tredjemand. Vi anvender kun databehandlere i EU eller lande, der

kan give din oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Databehandlerens forpligtigelser er sikret ved en

       databehandlingsaftale.

 

Hvor lagres dine personoplysninger?

 

Personoplysningerne lagres på servere i DK. Vi opbevarer ikke alle kundeoplysninger krypteret. Data

kan ikke tilgåes uden de sker via krypteret forbindelse.

Kundeoplysningerne krypteres i de tilfælde hvor gældende lovgivning tilsiger det. Vi opbevarer kun

personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de oplyste formål ovenfor.

 

Hvornår slettes dine oplysninger?

Vi registrerer personoplysninger, og oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt af

Lovgivningen. Vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af

oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme

for, hvornår informationer slettes. Af lovpligtige årsager opbevarer vi nogle oplysninger i 5 år.

 

Adgang til oplysninger

 

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid

gøre indsigelse mod, at oplysningerne afvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver

behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig er forkerte, har du ret til at

anmode om, at de bliver rettet eller slettet.  

Har du henvendelser om ovennævnte, skal du skrive til os på adressen salg@fc-beton.dk. Hvis du vil

klage over vores behandling af dine personoplysninger, skal henvendelse ske på adressen mmn@fc-

beton.dk .  Du har endvidere mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Cookies

 

Udover de oplysninger du selv indtaster i forbindelse med køb anvender FC-Beton cookies. Cookies er

digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Den anvendte cookie

identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens terminaludstyr fx PC og mobiltelefon. En

cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

 

Cookies anvendes for at forbedre hjemmesidens service. Brugen af cookies forringer ikke din sikkerhed

ved brugen af hjemmesiden. Læs mere om cookies www.fc-beton.dk/cookies_1098.html.

 

 

 

Udgiver

 

Websitet ejes og publiceres af:

FC Beton A/S

Nibevej 151

9200  Aalborg SV

Telefon: 98 34 34 11

Email: salg@fc-beton.dk
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her