Havesti med runde hjørner

I denne guide kommer du igennem anlæg af en havesti med runde hjørner. Du vil komme igennem følgende punkter:

En havesti af belægningssten behøver ikke være med helt lige kanter og skarpe hjørner. Hvis du benytter en type af belægningssten som eksempelvis Herregårdssten med slået kant kan du bestille store og lille cirkelsten som kan benyttes sammen med de hele og halve Herregårdssten til anlæg af en havesti som bugter sig eller som skal lave et afrundet sving.

Ved anlæg af havestier vil det yderst sjældent være nødvendigt med en belægningssten som er over 6 cm tyk.

Her kan du læse vores gør det selv guide hvor du kan se hvordan man får en havesti til at lave en afrundet 90 graders drejning.

Opbygning af underlag

Inden der kan lægges belægningssten som havesti skal der opbygges et korrekt underlag som bliver belægningens fundament.

Al muldjord og løs jord graves væk så der kan etableres 3 lag af grus; bundsikringsgrus, stabilgrus og afretningsgrus.

Afhængigt af hvor meget jord der er gravet af kan det være at der skal graves lidt ekstra sand af, eller at bundsikringslaget skal laves tykkere.

Der etableres et bundsikringslag af vasket sand / bundsikringsgrus som er ca. 15 cm tykt, medmindre at der er gravet over 35 cm jord af.

Brug en pladevibrator ovenpå bundsikringslaget for hver ca. 20 cm sand. Lav en løs afretning så overfladen af bundsikringslaget har fald væk fra huset.

Udlæg et ca. 12 cm tykt lag stabilgrus som bærelag og benyt igen en pladevibrator til at komprimere gruset. Igen afrettes laget så der er fald i den rigtige retning. Der må ikke være store huller i overfladen på stabilgruset, da det vil give en meget varierende tykkelse på afretningslaget hvilket vil give en ustabil belægning.

Efter stabilgruset laves afretningslaget. Igen kan der benyttes vasket sand, lige som til bundsikringen. Afretningslaget er typisk 3-5 cm tykt.

Sandet afrettes præcist så belægningsstenene kommer til at lægge flot og lige.

Afrundet havesti
En pæl bankes i jorden og den yderste kant af belægningen markeres
Runde hjørner på havesti
Start med anlæg af rundingen udefra og fortsæt ind mod centrum
Rundet Herregårdsbelægning
Nu har havestien fået et afrundet 90 graders hjørne.

Lægning af belægningssten

Havestien anlægges nu med det læggemønster som der ønskes. Når havestien skal lave en 90 graders bue, bankes en pæl i jorden lidt fra belægningens kant hvor drejningen startes. Fra pælen kan der måles til modsat kant af belægningen, og den afstand er cirklens radius.

Lav en markering i sandet hvor yderkanten af belægningen skal være.

Kombiner cirkelsten, og halve sten til at lave den yderste bue. Læg stenene skiftevis så fugens bredde er nogenlunde ens hele vejen.

Når de yderste belægningssten er lagt kan der startes med den næste række og på den måde fortsættes ind til den inderste række.

Husk at fylde fugerne med fugesand.

Efter buen er færdig fortsættes på samme måde som før buen med anlæg af havestien.

Hvis du ønsker en bugtende havesti, 45 graders drejninger eller andet lignende kan der på samme måde benyttes en pæl i jorden til at lave afmærkningen i sandet.

Materialer til anlæg af rundet havesti.

Når du vil lave en havesti som har en afrundet drejning eller som bugter sig igennem haven skal du bruge følgende materialer:

De fleste af de materialer som du skal bruge til anlægsarbejdet kan du enten købe eller leje her på fc-beton.dk. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på salg@fc-beton.dk.

Du finder alle de forskellige maskiner og værktøjet som du kan leje i vores materieludlejning.

Skal du have belægningssten på andre arealer end havestien, såsom en ny indkørsel eller terrasse har vi også lavet gør det selv guides som du kan følge til dette arbejde. Se eksempelvis:


Vi ønsker dig god fornøjelse med arbejdet.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her