Holdbarhed, tykkelse

Når der investeres i nye havefliser eller belægningssten, investeres der ikke alene i selve produkterne, men også i underlag, arbejdstid osv. Derfor er levetiden på havefliser og belægningssten bestemt ikke ligegyldig.
 
Som kunde er det vigtigt at vælge en haveflise eller en belægningssten i rette tykkelse og i rette kvalitet, men også at sikre at havefliserne eller belægningsstenene bliver nedlagt korrekt. For vejledning til korrekt nedlægning kan i læse mere under vores afsnit om tips og trikcs til fliser.
 
For så vidt angår tykkelsen kan man finde hjælp i publikationen "Betonbelægninger" som du finder her. Denne publikation udgives af Dansk Beton Belægningsgruppen, der er den fælles forening for producenter af eksempelvis havefliser og belægningssten under Dansk Byggeri.
 
I denne publikation fremgår det her, at belægges en indkørsel med en belægningssten, bør denne være på mindst 6 cm. tykkelse (tykkere hvis der bruges fliser - se længere nede). Endvidere fremgår det ligeledes, at belægningssten til belægninger uden trafik, dvs. til eksempelvis terrasser og gangarealer, mindst bør have en tykkelse på 5 cm.
 
Belægningssten defineres her i publikationen. Som det fremgår, er der tale om en belægningssten når længden divideret med tykkelsen højst giver 4, samtidig med at stenens areal højst er 1 kvadratmeter. Sten der overstiger dette, benævnes fliser.
 
En sten med målene 14x21x6 (14 cm. bred, 21 cm. lang og 6 cm. tyk) er derfor en belægningssten. Det er den fordi 21 divideret med 6 giver 3,5, hvilket er mindre end 4, samtidig med at arealet af stenen er 0,0294 kvadratmeter, hvilket er mindre end 1 kvadratmeter.
 
Derimod er en sten med målene 60x60x6 en flise. Det er den fordi 60 divideret med 6 giver 10, hvilket er større end 4.
 
En haveflise har et større areal end en belægningssten. Generelt kan man sige at jo større areal en haveflise har, jo tykkere skal haveflisen være for ikke at knække - særligt i en indkørsel. Dog giver ekstra tykkelse ud over de 6 cm. relativ høj styrke. Derfor er det ikke nødvendig med 15 cm. tykkelse på en haveflise i målene 60x60 for at den kan anvendes i en indkørsel. Her vil 8 cm. tykkelse være tilstrækkelig, selvom længde divideret med tykkelse her giver 7,5 cm.
 
Konklusionen er derfor, at ved valg af belægningssten bør man vælge mindst 6 cm. tykkelse til indkørsler og mindst 5 cm. tykkelse til terrasser og til gangarealer. Ved valg af havefliser bør man finde den længde og bredde man ønsker, og herefter læse på denne haveflise hvilken tykkelse der anbefales til henholdsvis indkørsler, terrasser og til gangarealer.

Hos FC Beton kan erhvervsdrivende entreprenører, brolæggere, murermestre og lignende erhverv opnå besparelse på vores betonvarer igennem en aftale om samhandel.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her