Krav til beton

I henhold til DS 411, DS/EN 206-1, DS 2426 samt DS 482 er der en række krav der stille til betonen. Her finder du en liste over de mest væsentlige af disse krav.

Miljøklasser
Passiv Moderat Aggressiv Extra Aggressiv
Cementindhold - ≥ 150 kg/m3 ≥ 150 kg/m3 ≥ 150 kg/m3
v/c-forhold - ≤ 0,55 ≤ 0,45 ≤ 0,40
Fillerindhold - - ≥ 375 kg/m3 ≥ 375 kg/m3
Styrkeklasse ≥ C121) ≥ C25 ≥ C35 ≥ C40
Luft i frisk beton
Luft i hærdnet beton
- ≥ 4,5 vol-% ≥ 4,5 vol-%
≥ 3,5 vol-%
≥ 4,5 vol-%
≥ 3,5 vol-%
Frostbestandighed - - God God
Afstandsfaktor - - ≤ 0,20 mm ≤ 0,20 mm
Tilslagsklasse Sand/Sten P/P A2)/M A/A E/E
Alkaliindhold - ≤ 3,0 kg/m3 ≤ 3,0 kg/m3 ≤ 3,0 kg/m3
Kloridindhold
– slap armering
≤ 0,40 %
af binder
≤ 0,20 %
af binder
≤ 0,20 %
af binder
≤ 0,20 %
af binder
Max FA / C - forhold - 0,33 0,33 0,33
Max MS / C - forhold - 0,11 0,11 0,11
Varighed af udtørrings-
beskyttelse
≥ 15 m.-
timer3)
≥ 36 m.-
timer
≥ 120 m.-
timer
≥ 120 m.-
timer
Dæklag på armering
(tolerancetillæg 5 mm)
≥ 10 (+ 5)
/mm
≥ 20 (+ 5)
/mm
≥ 30 (+ 5)
/mm
≥ 40 (+ 5)
/mm

Cementindhold

 • Passiv
  -
 • Moderat
  ≥ 150 kg/m3
 • Aggressiv
  ≥ 150 kg/m3
 • Ekstra Aggressis
  ≥ 150 kg/m3

v/c-forhold

 • Passiv
  -
 • Moderat
  ≤ 0,55
 • Aggressiv
  ≤ 0,45
 • Ekstra Aggressis
  ≤ 0,40

Fillerindhold

 • Passiv
  -
 • Moderat
  -
 • Aggressiv
  ≥ 375 kg/m3
 • Ekstra Aggressis
  ≥ 375 kg/m3

Styrkeklasse

 • Passiv
  ≥ C121)
 • Moderat
  ≥ C25
 • Aggressiv
  ≥ C35
 • Ekstra Aggressis
  ≥ C40

Luft i frisk beton
Luft i hærdnet beton

 • Passiv
  -
 • Moderat
  ≥ 4,5 vol-%
 • Aggressiv
  ≥ 4,5 vol-%
  ≥ 3,5 vol-%
 • Ekstra Aggressis
  ≥ 4,5 vol-%
  ≥ 3,5 vol-%

Frostbestandighed

 • Passiv
  -
 • Moderat
  -
 • Aggressiv
  God
 • Ekstra Aggressis
  God

Afstandsfaktor

 • Passiv
  -
 • Moderat
  -
 • Aggressiv
  ≤ 0,20 mm
 • Ekstra Aggressis
  ≤ 0,20 mm

Tilslagsklasse Sand/Sten

 • Passiv
  P/P
 • Moderat
  A2)/M
 • Aggressiv
  A/A
 • Ekstra Aggressis
  E/E

Alkaliindhold

 • Passiv
  -
 • Moderat
  ≤ 3,0 kg/m3
 • Aggressiv
  ≤ 3,0 kg/m3
 • Ekstra Aggressis
  ≤ 3,0 kg/m3

Kloridindhold slap armering

 • Passiv
  ≤ 0,40 % af binder
 • Moderat
  ≤ 0,20 % af binder
 • Aggressiv
  ≤ 0,20 % af binder
 • Ekstra Aggressis
  ≤ 0,20 % af binder

Max FA / C - forhold

 • Passiv
  -
 • Moderat
  0,33
 • Aggressiv
  0,33
 • Ekstra Aggressis
  0,33

Max MS / C - forhold

 • Passiv
  -
 • Moderat
  0,11
 • Aggressiv
  0,11
 • Ekstra Aggressis
  0,11

Varighed af udtørrings- beskyttelse

 • Passiv
  ≥ 15 m.- timer3)
 • Moderat
  ≥ 36 m.- timer
 • Aggressiv
  ≥ 120 m.- timer
 • Ekstra Aggressis
  ≥ 120 m.- timer

Dæklag på armering (tolerancetillæg 5 mm)

 • Passiv
  ≥ 10 (+ 5) mm
 • Moderat
  ≥ 20 (+ 5) mm
 • Aggressiv
  ≥ 30 (+ 5) mm
 • Ekstra Aggressis
  ≥ 40 (+ 5) mm

1) Gældende for armeret beton. Ved ikke armeret beton kan styrkeklassen C8 benyttes.
2) Klasse M sand er ikke defineret.
3) m.-timer = modenhedstimer

Der kan være konkrete opgaver hvor der stilles større styrkekrav end de herover noterede mindstekrav. Det kan være højere krav grundet konstruktionens bæreevne.

Af de nævnte krav er v/c forholdet (forholdet mellem vand og cement i kg.) det krav som har størst betydning for holbarheden af betonen.

Hos FC Beton kan du bestille færdigbeton med høj kvalitet i henhold til DS/EN 206-1 – DS2426.

X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her