Strøsand og salt

Strøsandet, der af mange benævnes grus, benyttes til at sikre fortove, indkørsler, trapper og lignende i løbet af vinteren. Strøsandet gør at områderne ikke vil være nær som glatte som de kan blive uden brug af salt og sand.   Er sneen ikke blevet helt ryddet i tide og er der dannet en hård isskorpe kan det være meget svært at få væk og her vil et lag med strøsand være en god løsning. Strøsandet ligger ovenpå isen så der ikke vil være glat.

   Bland sand og salt

   Hvert år dækkes fortove, indkørsler, terrasse og trapper mv. af is og sne. Is og sne på befærdede belægninger skal derfor løbende fjernes, for at undgå faldulykker. Det suverænt mest populære produkt til at fjerne is og sne i Danmark, er tømidlet vejsalt. Vejsalt er utrolig effektivt til at smelte is og sne, det er billigt, og det forhandles praktisk talt alle steder.

   Vejsalt har dog en række negative egenskaber. Vejsalt kan ødelægge belægninger af beton, såsom indkørsler og havestier. Herudover belaster vejsalt miljøet. Det betyder, at vejsalt kan få beplantninger som buske, blomster og træer til at gå ud. Endvidere er der risiko for at vejsalt belaster grundvandet, ligesom vejsalt udtørrer poter på husdyr. Endelig kan vejsalt få metal på biler, havehegn mv. til at ruste, ligesom vejsalt kan hæfte sig på fodtøj som derved får grimme rander og evt. ødelægger gulvet hvis saltet slæbes indenfor.

   Der er derfor mange gode grunde til at reducere brug af vejsalt. Brug af vejsalt kan reduceres på flere måder. Først og fremmest anbefales det at fjerne mest mulig is og sne med en sneskovl og/eller en kost, inden der saltes. Herudover kan salt evt. blandes med vand i forholdet 1:4, hvorefter denne saltlage fordeles med en vandkande på fliserne. Herudover kan salt kombineres med sand.

   Sand, der af mange kaldes grus, er et naturprodukt, der graves op af den danske jord i såkaldte grusgrave. Sand forurener derfor ikke, ligesom det ikke skader poter på f.eks. hunde. Sand får heller ikke metal til at ruste og sand skader ikke planter og grundvand. Derimod kan sand i for store mængder ende i den nærmeste kloak.

   I relation til is og sne har sand den positive egenskab, at den lægger sig ovenpå isen som et skridsikkert lag. Sand smelter dermed ikke is og sne. For at opnå en endnu større effekt, kan strøsandet blandes op med vejsalt. Blandingen kan du nemt selv lave og der blandes mellem 5 og 25 % salt i afhængigt af den ønskede effekt.

   Salten smelter sne og is og strøsandet gør at selvom noget af det skulle fryse lidt igen vil der ikke blive nær så glat.

   Ved at benytte en blanding af strøsand og vejsalt i stedet for kun at salte vil behandlingen ikke være nær så hård ved overfladen af belægningssten, de dyr som færdes på arealet eller miljøet generelt.

   Ved at købe strøsand og vejsalt hver for sig og selv blande vil eventuelt overskydende strøsand kunne benyttes til andre formål efter vinteren. Du kan eksempelvis benytte strøsandet som topping på græsplænen.

   Det anbefales at opbevare såvel sand som salt tørt og frostfrit, eksempelvis i en garage.

   Levering

   Bor du i nærheden af FC Beton kan du selv afhente strøsand hos os. Vi leverer også strøsand til det meste af Danmark. Vi leverer grus og sand til områder som Nordjylland, Vestjylland, Sønderjylland, Fyn, Østjylland, Midtjylland, Hovedstadsområdet samt Vestsjælland.

   Når vi leverer paller med bigbags eller småsække til adresser nord for Aarhus i Jylland er det med vores egne lastbiler. På disse lastbiler er der en kran som kan løfte strøsandet ind bag ved et hegn, en hæk eller lignende hvis der er ønske om dette.

   Leveringen på Sjælland, Lolland, Fyn og til adresser syd for Århus, sker ofte med andre vognmænd som aflæsser med truck, så der skal være adgang for trucken til det ønskede leveringssted.


   X
   Like os på Facebook

   Opnå følgende fordele

   Du finder os her