Hvordan laver man en betontrappe?

I denne guide kommer du igennem opbygning af betontrapper med følgende punkter:

Der bliver lavet betontrapper mange forskellige steder og med flere forskellige formål. Betontrapper anvendes i af både private i haven, eller af kommuner eller erhverv.

Mange betontrapper bygges fordi der er niveauforskel som gør det mere eller mindre nødvendigt med en trappe, mens andre tapper af betontrappetrin eller betonsten laves for at opdele et større areal, eller for at lave siddepladser.

En trappe som er opbygget af betonelementer er en holdbar trappe hvis den opbygges korrekt, og eftersom man kan kombinere flere forskellige belægningssten og/eller betontrappetrin til opbygningen af en betontrappe, kan man lave mange forskellige variationer.

Når der skal bygges en ny betontrappe er der to vigtige faktorer som kan gøre levetiden af trappen væsentligt mindre end den burde være. Det første der kan påvirke trappens levetid underbunden, og hvis denne ikke er korrekt opbygget vil den bevæge sig så meget så trappen ikke holder længe. Den anden ting som kan påvirke trappens levetid negativt er vandskader og frostskader.

Vand er noget af det der altid vil kunne bevirke en belægning, uanset om denne belægning er en terrasse, en trappe eller en indkørsel. Både vandskader og frostskader kan forebygges ved at opbygge en korrekt underbund under betontrappen, så vandet let kan ledes væk og dermed undgå at frosten skubber rundt med betonfliserne.Opbygning af en trappe

Hvis vandet ikke kan trække væk vil vandet i sig selv kunne gøre bærelaget ustabilt og blødt, så belastning på trappen vil kunne skubbe rundt med bærelaget og dermed også skubbe rundt med trappen. Er trappen bygget på en meget lerholdig jord vil dette ofte være et muligt problem.

Ved meget lerholdige jorde vil det være nødvendigt at udskifte jorden med vaskede materialer, samt at anlægge et dræn som kan føre regnvandet væk. Et drænrør skal have et fald på mindst 3 promille hvilket vil sige 3 cm pr. 10 meter. Når der anlægges et drænlag skal dette adskilles fra laget over med en fiberdug, så bundsikring eller bærelag ikke trækker ned i drænet. Der bør altid laves et dræn ved en betontrappe på over 1 meters højde.

Drænet ved trappen opbygges ved at der rundt om et drænrør lægges sten. Dette kan være nogle af vores granitskærver, men da dette er en forholdsvis dyr løsning, vil vi anbefale at benytte vaskede sten. Disse sælges ikke fra vores webshop, men kan bestilles ved at ringe til FC Beton på telefon: 98 34 34 11 eller skrive en mail til salg@fc-beton.dk

For at lede vandet væk fra trappen, skal trappetrin have en hældning på mindst 1,5% eller 1,5 cm pr meter, med hældningen væk fra toppen, så vandet vil løbe af trappetrinnet og ned på det næste. I trappens bredde skal trappetrinnene være vandrette.

Når der laves en trappe, skal man tænke over højden af trappetrin i forhold til dybden af trinnene. Benytter man færdige betontrappetrin er der taget højde for dette, men opbygger man trappen af herregårdssten eller andre betonsten kan man sikre sig at der opnås en god gangkomfort ved at højden af trappens trin + 2 X dybden af trappens trin = 63 cm. Det betyder at en trappe med trinhøjde på 21 cm også skal have 21 cm dybde.

Opbygning af underbund

Der er forskel på hvordan man opbygger underbunden ved betontrapper afhængigt af hvilken type betonelement der anvendes til opbygning af trappen.

Betontrappe med betonsten

Anvendes der belægningssten som 14x21x6 eller 14x21x14 anbefales det at der opbygges en underbund med bundsikringsgrus hvorpå der lægges jordfugtig beton inden stenene sættes.

Underbund
Frostsikkert areal
Frosttvilsomt areal
Frostfarligt areal
Afretningssand
0 mm
0 mm
0 mm
Jordfugtigt beton
120 mm
120 mm
120 mm
Bundsikringslag

200 mm
300 mm


Ved at anvende belægningssten til betontrappen får man rigtigt mange forskellige muligheder for at kombinere farver, former og størrelser, og derfor er belægningssten en populær sten til at bygge betontrapper af.

Opbygning af korrekt stødtrin på betontrappeStødtrin på betontrappe

Alle belægningssten bør støbes fast i jordfugtigt beton, så der ikke kommer sætninger i trappen hvor regnvand kommer til at stå. Ved at støbe belægningsstenene fast, undgår man også at afretningsgrus og/eller stabilgrus kan løbe ud mellem fugerne og dermed skabe en ustabil trappe.

Det er også vigtigt at de yderste sten på trappen front, men også på trappens sider støbes både foran og bagved så de ikke tipper når man træder på dem.

Stødtrin bør laves af sten som står på højkant, da der er meget høje krav til vandrette fuger for at de ikke knækker og dermed ødelægger trappen.

Generelt kan det siges at:
  • Jo større sten jo mere styrke har trappen.
  • Skal der laves buer, så benyt sten der er udformet til det.
  • Sæt stenene sammen med mørtel eller fliseklæber
Du finder 14x21x14 herregårdssten som kan bruges som trappetrin på siden her: Herregårdsblokke.

Trappe med betontrappetrin

Opbygges en trappe med betontrappetrin skal der opbygges en underbund med et bundsikringslag, et lag stabilt grus og et lag afretningsgrus.

Underbund
Frostsikkert areal
Frosttvilsomt areal
Frostfarligt areal
Afretningssand
30 mm
30 mm
30 mm
Stabilgrus
120 mm
120 mm
120 mm
Bundsikringslag

200 mm
300 mm


Først opbygges et bundsikringslag som følger hældningen af trappen. Herefter skal opbygningen af trappen startes, og det er nu at man skal bruge lidt ekstra tid, for det nederste og første trin er grundlaget for opbygningen af hele trappen.

Der opbygges et lag stabilgrus som komprimeres med en brolæggerjomfru og der anlægges et afretningslag herpå. For at undgå at det nederste trappetrin skrider ud, kan der laves en kantsikring af trappetrinnet ved at støbes dette fast. Husk at trappetrinnet skal have en hældning på minimum 15 promille.

Når det første trappetrin er på plads er det nemmere at lave det næste. På bagsiden af det første trappetrin fyldes op med stabilgrus som stampes med en brolæggerjomfru eller lignende. På stabilgruses laves et lag afregningssand som skal have en hældning på mindst 15 promille så trappetrinnet også får denne hældning.

Trappetrinnet sættes på, så det kommer til at passe med 63 cm - højden af trappetrinnet gange 2 = dybden af trappetrinnet.

Ved 3. trappetrin og opefter skal man være meget opmærksom på at man ikke forskubber trappetrinnet under når der stampes på stabilgrusset.

Trappe inspiration

Find inspiration til trapper lavet af betonelementer i galleriet herunder.

X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her