Opbygning af kældervæg

I denne guide kommer du igennem opbygning af en kældervæg. Du vil komme igennem følgende punkter:

Skal der bygges til huset med en kælder eller skal du lave en kælder til en anden bygning er her en guide til fremgangsmåden for opbygning af kældervægge. Der kan være forhold i forbindelse med dit byggeri som gør at denne guide ikke er den korrekte fremgangsmåde, så det anbefales at få professionelle til at hjælpe med det forberedende arbejde.

Vil du etablere en kælder under et eksisterende hus er det meget vigtigt at du rådfører dig med ingeniører inden arbejdet startes.

Udgravning til kælder

Ved mange gør det selv projekter hvor vores produkter som belægningssten, fliser, blokke mm. skal bruges er der en del gravearbejde. I modsætning til anlæg af en ny terrasse eller lignende hvor det er muligt med hårdt arbejde at grave jorden væk med håndkraft, vil vi ikke anbefale at der bruges håndkraft til udgravning af kælder.

Du kan enten leje en gravemaskine og selv stå for udgravningen eller du kan få professionelle til at grave jorden væk. Husk også at have en plan for hvordan du kommer af med jorden som graves væk.

Der skal udgraves til kælderen og der skal udgraves til en rende til fundamentet.

Det kan være nødvendigt at etablere dræn omkring og under kælderen hvilket kræver yderligere udgravning.

Husk at få gravet ud så der ikke er risiko for nedskridning.

Når der er gravet ud starter arbejdet med fundamentet. Du kan følge vores guide om Gør det selv fundament som hjælper dig igennem denne proces.

Der findes to forholdsvist simple materialer til opbygning af kældervægge som begge kan købes her hos FC Beton. Den ene er Lecablokke og den anden er Fundablokke.

Kældervæg af lecablokke
Her er der brugt lecablokke med armeringsjern til opbygning af kældervæggen.
Pudsning af kældervæg
Brug en pudsemørtel af strandsand til pudsning af kælderens vægge.

Opbygning af kælderens vægge med Lecablokke

Lecablokke har en fordel i forhold til Fundablokke, da Lecablokkene har en isolerende egenskab og dermed kan der være mulighed for at undlade yderligere isolering. Der kan være behov for armering af kældervæggen og til dette kan der anvendes Leca rilleblokke.

Lecablokkene opmures med en KC 20/80/550 mørtel som kan blandes af vores 3,5% murermørtel i forholdet 1 del cement til 6 dele mørtel. Det nemmeste er at mure kældervæggen i halvforbandt.

Når opbygningen af kælderens vægge er klaret skal der laves en udvendig fugtisolering og puds/berapning.

Til pudsning af inderside og yderside af kældervæggen kan der anvendes en pudsemørtel fra FC Beton.

Kældervæg af fundablokke
Kældervæg som er bygget af udstøbte fundablokke.
Kældervæg af lecaterm blokke
Kældervæg er bygget med lecaterm blokke og på ydersiden er der en platonplade samt isolering mod kulde.

Fundablokke til opbygning af kældervægge

Vælges der at opbygge kældervægge af fundablokke anbefaler vi også her at lave halvforbandt. Der sættes 3 skifter af fundablokke eventuelt med armering. For hvert tredje skifte fundablokke skal kældervæggen fyldes op med flydebeton.

Du kan vælge selv at blande beton til udstøbning af fundablokkene med støbemix, cement og vand i forholdet 1 del cement til 6 dele støbemix.

Det er også muligt at bestille færdigbeton til levering i Nordjylland hos FC Beton.

Hvis kælderen skal opvarmes og væggene er opbygget af fundablokke skal kældervæggen isoleres, hvilket kan gøres med isoleringsplader udvendigt. Følg leverandørens anvisning til dette arbejde. Kældervæggen kan beskyttes mod fugt med berapning eller ved brug af Platonplader som stilles op af isoleringen.

For bestilling af beton til levering i Nordjylland kan du kontakte os på mail salg@fc-beton.dk eller telefon 98 34 34 11.

Kældervæg med udvendig isolering
Kældervæg opbygget af fundablokke med udvendig isolering mod kulde og fugt.

Isolering

Lecablokkene giver en vis grad af isolering til kældervægge men der kan være behov for yderligere isolering. Dette kan udføres udvendigt med isoleringsplader eller indvendigt ved at opbygge et skelet hvori isoleringen kan placeres.

Ønsker du også at støbe gulvet i kældere selv kan du læse mere om dette arbejde i guiden: Støbe betongulv.

Du skal altid tjekke op på lovkrav for opbygning af kældervægge inden du går i gang med opbygningen da der kan ske ændringer i bygningsreglementet efter at denne opbygningsguide er skrevet.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her