Æ10-belastning

Æ10 er en forkortelse for ækvivalent 10 ton akseltryk. Betegnelsen benyttes i forbindelse med trafiktællinger og dimensionering.

Belastningen på en vej vil være en blanding af personbiler, varebiler, lastbiler, busser mv. Belastningen fra disse køretøjer kan omregnes til et vist antal 10 ton aksler.

Eksempelvis svarer påvirkningen fra ca. 16 stk. 5 ton aksler til én 10 ton aksel. På denne måde kan den samlede trafikbelastning omregnes til et vist antal 10 ton aksler, som vejen dimensioneres til at kunne bære.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her