Privatvej

Belægning til både mindre og større private veje kan købes hos FC Beton. Ved flere boligområder bliver villavejen privatiseret, så det er hustandende ved vejen der skal sørge for anlæg og vedligeholdelse.

Hos FC Beton producerer vi belægningssten i høj kvalitet som er velegnet til anlæg af en privatvej, uanset om det er en mindre eller større vej.

Ved større private veje kan belægningssten i forskellige farver være med til at synliggøre midterstriber, stoplinjer og på andre måder være med til at guide trafikanterne på vejen.

Skal der anlægges en lille privatvej er det ikke sikkert at der er behov for et fortov, eller måske kan der nøjes med et fortov i den ene side af vejen. Du finder også både fortovsfliser og kantsten til anlæg af fortove hos FC Beton.

Ved anlæg af privatveje i villakvarterer vil det ofte være nødvendigt med en vendeplads for enden af vejen. Sådan en vendeplads kan også belægges med belægningssten, og er der behov for det kan der også laves forskellige symboler, mønstre eller andet med forskellige farver på belægningsstenene.

Uden en vendeplads i bunden af en privatvej vil større køretøjer som godstransporter få svært ved at vende om og komme ud fra vejen igen.

Skal der også anlægges en parkeringsplads ved den private vej kan parkeringsbåse med mere nemt synliggøres ved forskellige farver på belægningsstenene.

Vores belægningssten er designet så de kan nedlægges med maskine, hvilket gør at nedlægningen af en privatvej kan gå hurtigt.

For at afhjælpe vandpytter efter regnfald er der flere muligheder. Når der anlægges private veje med belægningssten kan der laves hældning på vejen så regnvandet løber ud til siderne. Det er også muligt at benytte vandrender til at tranportere regnvand væk fra kørebanen og hen til en brønd.

Den belægningssten som hedder græsarmering vil også kunne bruges i forbindelse med dræning af regnvand. Græsarmeringen anlægges så der kan vokse græs mellem stenene. Dette medvirker at regnvand hurtigt vil kunne trække ned under belægningen og væk, så det ikke samles som vandpytter på vejen.

Vi kan levere alt fra udgravning over grus og sand til belægning. Vi samarbejder med entreprenører, brolæggere og lignende erhvervsdrivende som jævnligt bestiller større mængder af belægning og andre betonvarer. Gennem en samhandelsaftale kan erhvervsdrivende opnå besparelser på vores betonprodukter.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her