Vendeplads

Vendeplads af FC-Kaluk
Vendeplads af FC-Kaluk.
I bunden af en lukket villavej finder man ofte en vendeplads, så det bliver nemmere at få vendt større biler som kommer ind på vejen for at læsse af. For at reducere hastigheden af trafikken på villavejen kan der anvendes belægningssten, hvilket også vil være anvendeligt på vendepladsen.

Når der anvendes belægningssten til anlæg af en vendeplads, vil man nemt kunne føre regnvand væk fra pladsen, så der ikke opstår store vandpytter.

Ved at benytte en belægningssten som græsarmering giver man et grønt udseende af vendepladsen og samtidig drænes pladsen så regnvandet hurtigt vil trække ned og væk fra vendepladsen.

Det er også muligt at benytte vandrender til at lede vandet væk fra vendepladsen og over i en brønd.

Rundt om vendepladsen vil man typisk anlægge et fortov hvor der bruges de noget større fortovsfliser. Fortovet hæves for det meste ved hjælp af kantsten så der er en tydelig adskillelse af vendeplads/kørebane og fortov.

Ved større bebyggelsesområder som lejlighedskomplekser vil man også ofte kunne finde en vendeplads som er kombineret med en parkeringsplads for beboerne i lejlighederne.

Ved at anvende belægning i forskellige farver til parkeringsplads og vendeplads er det nemt at markere forskellen på parkeringspladserne, hvor de forskellige parkeringsbåse er og hvor der ikke må parkeres for at vendepladsen kan bruges optimalt.

Der er også ofte behov for en vendeplads ved større virksomheder som enten får leveret mange varer med lastbil, eller som selv udsender varer med lastbiler. De store lastbiler der bruges til godstransport har brug for meget plads for at kunne vende rundt og køre den anden vej, og derfor skal der ved af- og pålæsningsstederne være en godt stor vendeplads.

Hos FC Beton producerer vi belægning i høj kvalitet som er ideel til anlæg af vendeplads. Ring til os på 98 34 34 11 eller send en mail på salg@fc-beton.dk hvis du skal bruge et tilbud på anlæg af en ny vendeplads.

Vi kan levere alle materialer fra grus og sand til belægningssten.
Grundet den høje kvalitet af vores betonvarer har flere erhvervsdrivende entreprenører og brolæggere indgået en samhandelsaftale med os, som giver mulighed for at købe belægningssten, betonfliser og andre af vores produkter til billige priser. Skal din virksomhed også opnå besparelser på belægning til vendepladser og andre betonprodukter kan du ansøge om en samhandelsaftale.

X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her