Parkeringsplads

Parkeringsplads med græsarmeringssten
Mindre parkeringplads som her er anlagt med græsarmering fra FC Beton.
FC Beton har stor erfaring med produktion af belægningssten til anlæg af parkeringspladser. Vi producerer både de klassiske belægningssten som herregårdssten, kløversten og s-formsten som er gode til anlæg af ny parkeringsplads.

Udover disse belægningssten producerer vi også græsarmering i flere forskellige typer. Med en græsarmeringssten vil parkeringspladsen få et grønnere udtryk, da der kan vokse græs i små huller i stenene. Hullerne i græsarmeringen gør også at der vil være et naturligt dræn i parkeringspladsen, så der ikke samler sig store vandpytter.

Benytter man ikke græsarmeringssten til anlæg af parkeringspladsen, kan det være en god ide at anvende vandrender til at transportere regnvandet til kloakken, så der ikke dannes vandpytter hvor bilerne skal parkere.

FC Beton producerer også specielle belægningssten som er udviklet til større pladser som en parkeringsplads. FC Kaluk belægningsstenen laver vi i 7, 8, 9 og 10 cm tykkelse og produceres i en vinkelsten, en halv sten og en randsten. FC Kaluk er udformet med et zig-zag mønster.

FC Kvadratluk stenene har ikke det samme zig-zag mønster som FC Kaluk, men er i stedet mere lige. Ellers minder FC Kvadratluk en del om FC Kaluk, med en vinkelsten, en halv sten og en randsten. FC Kvadratluk produceres kun i 8 cm tykkelse.

Både FC Kvadratluk, FC Kaluk, græsarmering, s-formsten, kløversten og herregårdsstenene kan med fordel lægges med maskine, så tiden med at lave belægningen forkortes.

Der er flere måder hvorpå man kan markere de forskellige parkeringsbåse på. Det kan være ved at bruge belægningssten i forskellige farver, eller ved at male striber på belægningen.

Parkeringsplads ved IKEA Aalborg
FC Beton har leveret græsarmeringssten til anlæg af parkeringspladsen ved IKEA i Aalborg
Blandt de steder hvor vi har leveret belægningssten til anlæg af ny parkeringsplads kan nævnes IKEA og Føtex i Aalborg.

Ved mange parkeringspladser er der nogle niveauforskelle. Dette er enten fordi der i forvejen har været større niveauforskelle hvor parkeringspladsen skulle anlægges, eller også er der skabt en niveauforskel bevidst for at hjælpe med at lede regnvand væk.

Når der arbejdes med flere niveauer ved parkeringspladser, kan disse støttes med en støttemur. Vi anbefaler brugen af en Scan støttemursten til opbygning af støttemure i forbindelse med parkeringspladser.

Ved større parkeringspladser vil der ofte skulle anlægges et fortov flere steder som en del af parkeringspladsen for at adskille den kørende trafik fra fodgængerne. Fortove ved parkeringspladser anlægges ofte med fortovsfliser og kantsten. Hvis disse fortove er placeret så der kommer tung trafik over fortovet skal der anvendes tykke fliser, mens der ved fortove anlagt i kanten af parkeringspladsen godt kan anvendes tyndere betonfliser.

FC Beton kan udover belægningssten også levere grus og sand.

Til entreprenører, brolæggere og andre erhvervsdrivende som bestiller større mængder af belægningssten og andre betonvarer kan vi tilbyde en samhandelsaftale.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her