Udendørs lagerplads

En udendørs lagerplads er ofte et sted hvor der kører meget tung trafik i form af store lastbiler som er fyldt op med varer. Derfor er det vigtigt at der vælges den rette belægning når der skal anlægges en udendørs lagerplads.

Hos FC Beton har vi flere forskellige belægningssten som kan anvendes til udendørs lagerpladser, og vi vil gerne rådgive og vejlede i valget af belægningssten.

FC Beton lagerplads i Drastrup
Vores egen lagerplads er belagt med Kløversten som er en rigtig stærk belægningssten.
Der kan vælges forskellige muligheder som alle har forskellige fordele og ulemper, samt forskelligt udseende. På vores egen udendørs lagerplads i Drastrup har vi valgt at anvende Kløversten som med den kantede facon griber fast i hinanden og dermed gør belægningen stærkere.

Det er også muligt at anvende SF Sten som også har samme låseeffekt som en kløversten. SF Sten er derfor også en af de meget anvendelige belægningssten når det kommer til større udendørs lagerpladser.

Vi bruger FC Kaluk på vores egen lagerplads.
Hos FC Beton har vi udviklet FC Kaluk og FC Kvadratluk som er anvendelige til større pladser som en udendørs lagerplads. FC Kaluk og FC Kvadratluk er begge belægningssten som griber fast i hinanden og som dermed giver en stærk belægning. FC Kaluk og FC Kvadratluk er belægningssten som er beregnet til at blive nedlagt med maskine, hvilket sikrer en hurtig anlægsfase.

Den bagerste del af vores lagerplads hvor vi opbevarer forskellige bunker med grus, sand og sten er belagt med FC Kaluk.

Når der anlægges udendørs lagerpladser vil det ofte være meget store arealer som der skal belægningssten på, og derfor er der også mulighed for at samle meget regnvand i store vandpytter når det regner.

Derfor har vi forskellige løsninger til at lede regnvandet væk. Ved at benytte vandrender forskellige steder på den udendørs lagerplads, er det nemt at lede regnvandet hen til en brønd.

En anden mulighed som kan laves alene eller i kombination med vandrender er brugen af græsarmering. Ved at bruge græsarmering som en del af belægningen på den udendørs lagerplads, skabes der et naturligt dræn. Dette medvirker at der ikke skal etableres brønde til at fjerne regnvandet, da det trænger ned under belægningen og ned i jorden.

Hos FC Beton kan du købe alt fra belægningssten, stabilgrus samt andet grus og sand til anlæg af den udendørs lagerplads.

Erhvervsdrivende brolæggere, entreprenører og lignende kan igennem en samhandelsaftale opnå store besparelser på indkøb af betonvarer, grus og sand mm hos FC Beton.

Vores lastbiler kører ofte på flere forskellige lagerpladser når vi kører med vores egne produkter eller når vi transporterer vores varer fra vores fabrikker i hhv. Aalborg og Gadbjerg.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her