Torv

Til opbygning af et torv anvendes ofte belægning i form af mindre belægningssten eller betonfliser. Hos FC Beton producerer vi flere forskellige betonvarer som er ideelle at benytte når der skal etableres et nyt torv med betonelementer.

Størrelsen på de fliser eller sten der skal anvendes til torvet afhænger af flere forskellige faktorer, blandt andet torvets størrelse og hvilket formål torvet har.

I flere mindre landsbyer findes der et lille torv hvor der aldrig vil komme tunge køretøjer til at køre og presse på belægningen. Det betyder at tykkelsen af den valgte belægning ikke er nær så afgørende som på større torve hvor der skal være mulighed for at lastbiler kan køre ind og læsse varer af til butikkerne rundt om torvet.

Ved anlæg af mindre torve hvor der skal laves forskellige mønstre i belægningen vil de mindre belægningssten være bedre at bruge end de store betonfliser. Ved at mixe farver på belægningssten i belægningen på torvet, kan man markere en sti over torvet, en cykelparkeringsplads eller lave flotte mønstre, som enten kan bruges rent visuelt eller som oplæg til sjov og leg.

Skal torvet bruges som en markedsplads vil forskellige farver i belægningen kunne bruges til at markere hvor de forskellige standpladser er.

Hvis torvet skal benyttes til  parkeringsplads, vil det også være optimalt at benytte belægningssten da det bedre kan klare trykket fra køretøjer og samtidigt giver større mulighed for at markere de forskellige parkeringsbåse ved brug af forskellige farver på belægningsstenene.

Der er stor forskel på om der anlægges et torv hvor overfladen har et skifferpræg eller om der anvendes belægningssten med glat overflade. Nogen steder bliver der benyttet store fliser med helt glatte og blanke overflader, hvilket er flot om sommeren, men forbundet med større risiko om vinteren hvor disse fliser nemt kan blive meget glatte.

For at adskille torv og vej bliver der ofte anlagt et fortov eller en støttemur mellem torvet og vejen. Langs med støttemuren kan der med fordel anlægges en vandrende som kan lede regnvand til en brønd, så der ikke kommer til at stå store vandpytter på torvepladsen.

En anden metode til at undgå vandpytter på torvet er ved at benytte græsarmering som belægning. Græsarmeringen er designet så der kan vokse græs mellem belægningen, hvilket giver torvet et meget grønt præg og samtidig giver det et godt dræn til torvet, så regnvandet hurtigt kan trække ned ved græsset og komme væk fra overfladen.

Hos FC Beton kan der bestilles materialer til anlæg af nyt torv, helt fra grus og sand til sten og fliser 

Vores betonvarer er af en så høj kvalitet så vi allerede har et godt samarbejde med flere entreprenører, som kan indkøbe vores betonprodukter til reducerede priser.

Skal din virksomhed også have fordelagtige priser på betonvarer fra FC Beton, kan du ansøge om en samhandelsaftale.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her