Cirkelbelægning

Når du vil lave en cirkelbelægning er det forholdsvist nemt at gøre med vores Herregårdssten. Vi har dog alene et begrænset udvalg af vores cirkelblokke (højde 14 cm.) til anlæg af en cirkelbelægning tilbage.


Cirkelbelægning vejledning
Midten af en cirkelbelægning laves af 4 små centersten og herefter en række med 8 store centersten. Herefter kombineres lille cirkelblok, store cirkelblokke og 14x21 cm Herregårssten i de følgende 9 cirkler. Efter cirkel 9 lægges hele 14x21 cm Herregårdssten.

Alle radius mål er indvendig radius
Cirkel nr. Radius i cm Lille cirkelsten Stor cirkelsten 14x21  Herregårdssten
1 25
17
2 39
25
3 53
15 15
4 67
18 18

5 81
40

6 95
19
19
7 109 21
21
8 123
40
9 137 41

Antal belægningssten i cirkel 1 (25 cm radius)

 • Lille cirkelblok 17 stk

Antal belægningssten i cirkel 2 (39 cm radius)

 • Lille cirkelblok 25 stk

Antal belægningssten i cirkel 3 (53 cm radius)

 • Lille cirkelblok 15 stk
 • Stor cirkelblok 15 stk

Antal belægningssten i cirkel 4 (67 cm radius)

 • Lille cirkelblok 18 stk
 • Stor cirkelblok 18 stk

Antal belægningssten i cirkel 5 (81 cm radius)

 • Stor cirkelblok 40 stk

Antal belægningssten i cirkel 6 (95 cm radius)

 • Lille cirkelblok 19 stk
 • 14x21 herregårdssten 19 stk

Antal belægningssten i cirkel 7 (109 cm radius)

 • Stor cirkelblok 21 stk
 • 14x21 herregårdssten 21 stk

Antal belægningssten i cirkel 8 (123 cm radius)

 • 14x21 herregårdssten 40 stk

Antal belægningssten i cirkel 9 (137 cm radius)

 • 14x21 herregårdssten 41 stk

Større cirkler

Hvis der skal anlægges en større cirkel af Herregårdssten end en cirkel med 151 cm i radius, skal der anvendes hele 14x21 cm Herregårdssten i de resterende omkredse. Vil du gerne beregne hvor mange m2 14x21 cm Herregårdsten der skal anvendes til anlæg af cirklen kan du udregne dette på følgende måde.

De første 9 cirkler har et areal på 6,8 m2, så der skal købes cirklens areal - 6,8 m2 belægningssten.

En cirkels areal udregnes med ligningen r2x3,14.

En cirkelbelægning med 14 cirkler vil have en radius på 221 cm (2,21 m), og dermed vil arealet af cirkelbelægningen være 2,21*2,21*3,14 = 15,34 m2.

Og når de inderste 9 cirkler fratrækkes giver det 15,34-6,8 = 8,54 m2 14x21 Herregårdssten.

Afslutning af cirklen

For at undgå at belægningsstenene skrider ud kan der med fordel anlægges en kantsikring. Dette kan gøres med brug af cirkelblokke eller Herregårdsblokke afhængigt af hvor stor cirklen er. Indenfor de første 9 cirkler kan cirkelblokkene med fordel benyttes mens der efter 9 cirkler kan anvendes Herregårdsblokke til kantsikringen.

Hvis cirkelbelægningen er en del af en større belægning skal kantsikringen først anlægges yderst hvor den store belægning afsluttes.


Køb belægningsstenene

Her på fc-beton.dk kan du købe de forskellige typer af belægningssten som du skal bruge til anlæg af en cirkelbelægning. Vi har stenene i flere forskellige farver og farvemix som du finder på følgende sider:

Udover de forskellige belægningssten som du skal bruge til anlæg af en cirkelbelægning kan du også købe det grus og sand som skal bruges til at opbygge et solidt fundament under belægningen. Til dette skal du blandt andet bruge:

Og så skal du bruge fugesand til fugning i cirkelbelægningen.

Du har også mulighed for at købe forskelligt værktøj og tilbehør til anlægsarbejdet som en retteskinne, knæbeskyttere, handsker og lignende. Dette finder du under vores værktøj og tilbehør.

X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her