Hvordan laver man fundablokke?

En fundablok laves af en såkaldt tørbeton. Tørbeton laves primært ved at blande sand med rette sandkurver med vand og cement.

De forskellige typer sand henter vi hos FC Beton som udgangspunkt i egne lastbiler, hvor sandet aflæsses direkte i bestemte siloer eller i bestemte bunker. Hele vores lagerplads er belagt med belægningssten. Det betyder, at selvom sand aflæsses i en bunke og først på et senere tidspunkt flyttes med gummiged over i den relevante silo, kommer der ikke jord mv. med i sandet. Cement leveres direkte fra vores leverandør, som blæser cementen direkte ind i vore cementsiloer. Denne proces sikrer at vore fundablokke støbes i ensartet kvalitet.

Når man laver tørbeton, samles råvarerne sand, cement og vand mv. i en såkaldt blander. En blander fungerer i princippet som en stor gryde, hvor råvarerne røres rundt indtil tørbetonen er færdig. En tørbeton er, som det ligger i ordet, væsentligt mere tør end en flydebeton. Dog har tørbeton den egenskab, at tørbeton bliver flydende ved de rette vibrationer.

Tørbeton fyldes i en fundaform, som herefter udsættes for de vibrationer der gør at tørbetonen bliver flydende. Herved løber tørbetonen ud i alle hjørner af fundaformen og fundablokken tager sin form. Når fundablokken herved er formet, stopper vibrationerne hvorefter tørbetonen igen bliver helt tør og stiv. Det betyder, at fundaformen kan fjernes fra fundablokken med det samme, hvorefter fundablokken køres ind i et hærdekammer.

Selvom fundablokke er stærke nok til at stå selv straks efter fundaformen fjernes, er fundablokke ikke stærke nok til at blive stablet i lag på paller lige med det samme. Denne styrke opnår fundablokkene først efter nogle timer i hærdekammeret.

Når fundablokkene har stået længe nok i hærdekammeret, stables fundablokkene som nævnt på paller, hvorefter fundablokkene køres ud på vores lager.

Fundablokke fra FC Beton er kendetegnet ved at være af høj og ensartet kvalitet. Den høje kvalitet opnås bl.a. ved at bruge sand med rette sandkurver, hvor sandet binder sig naturligt sammen med cementen. Den ensartede kvalitet opnås bl.a. ved at råvarerne holdes skarpt adskilt på vores råvarelager. Endelig er fundablokke fra FC Beton kendetegnet ved at være meget målfaste. At en fundablok er meget målfast betyder at den mur eller lignende hvori fundablokkene anvendes, bliver så lige som mulig. Hver gang en fundaform bruges, slides der en lille smule af formen. Jo mere slidt en form er, jo mindre målfast bliver fundablokkene. Hos FC Beton sørger vi derfor for at udskifte vore fundablokke løbende og inden fundablokkene begynder at blive skæve.

Se vores store udvalg af fundablokke i flere størrelser og med mulighed for direkte levering.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her