Hvad skal jeg bruge, fliser eller belægningssten?

Om der skal bruges fliser eller om der skal bruges belægningssten er mest af alt et spørgsmål om smag, da fliser og belægningssten laves af den samme beton. Det betyder, at levetiden for fliser og belægningssten er ens. Forskellen på fliser og belægningssten er derfor alene størrelsen, hvor fliser er større end belægningssten. En belægning med fliser ser derfor anderledes ud end en belægning med belægningssten.

Da fliser er større end belægningssten, udsættes fliser for større belastning end belægningssten. Årsagen til den større belastning på fliser er, at fuger mellem fliser tager tryk fra biler mv., da fuger giver fliserne en lille smule plads hvori fliserne kan arbejde. Jo  større fliserne er, jo mindre plads bliver der til fugerne. Belægningssten er mindre end fliser, og derfor er der flere fuger i en indkørsel med belægningssten end i en indkørsel med fliser. Derfor er fliser tykkere end belægningssten - ellers ville fliserne knække.

Fliser er som nævnt større end belægningssten. Derfor er fliser også tungere at lægge end belægningssten pr. flise. Omvendt skal der bruges færre fliser end der skal bruges belægningssten i stk., så selve belægningsarbejdet går forholdsvist hurtigt med fliser.

I en belægning med fliser kommer der som nævnt færre fuger end i en belægning med fliser. Da der altid er risiko for ukrudt i fuger i en belægning, vil der komme mindre ukrudt i en belægning med fliser end i en belægning med belægningssten.


X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her