Hvor meget sand skal der bruges til en indkørsel?

Når du vil anlægge en indkørsel skal du bruge både sand, grus og bundsikringslag.

Bundsikringslaget vil typisk være 15-20 cm og kan bestå af vasket sand. Ovenpå bundsikringslaget vil der typisk være 10-15 cm stabilgrus, som sikrer at underlaget er stabilt og fast, så der dermed ikke kommer kørespor i indkørslen.

Det øverste lag sand er et afretningslag, på 3-4 cm som gør at du kan lægge fliserne eller belægningsstenene i indkørslen helt plan.

For at beregne hvor meget sand du skal bruge skal du regne rumfanget ud. Det gør du ved at udmåle længden og bredden af indkørslen.

Antager vi at du vil bruge 20 cm bundsikringslag, til en indkørsel som er 10 meter lang og 5 meter bred, beregner du rumfanget ved 10x5x0,2 meter hvilket giver 10 kubikmeter. Der er 0,5 kubikmeter sand i en bigbag, så der skal 20 bigbags til for at opnå de 10 kubikmeter.

Ligeledes beregner du med stabilgrus og afretnignssand.

Når betonfliserne eller belægningsstenene er lagt, skal der sand ned i fugerne mellem fliserne. Her benyttes vores fugesand, som fordeles ved at slynge det af en skovl, så det fordeler sig jævnt over flere fliser.

X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her