Hvilke typer grus skal der bruges til en indkørsel?

Hvis du skal anlægge en ny indkørsel med en belægning af betonsten er der 4 forskellige typer af grus og sand som skal bruges til arbejdet.

Der skal opbygges 3 forskellige lag under belægningen og derudover skal der bruges noget fint sand som pakker sig tæt som fugemateriale mellem fliserne.

Det nederste lag under en belægning som en indkørsel kaldes for bundsikring. Afhængigt af hvor i landet man kommer fra er der nogen forskellige navne for materialet som benyttes til dette. Bundsikringsgrus og bundsikringssand er nogen af de navne som benyttes hertil. Hos FC Beton kan du købe vasket sand i bigbags som kan bruges som bundsikringsgrus.

På bundsikringen skal der være et bærelag. Typisk vil man anvende stabilgrus til dette lag da stabilgruset er godt til at blive pakket sammen til en fast enhed. Der er en stor styrke i stabilgrus som er blevet pakket, eksempelvis ved at der er kørt en pladevibrator over det.

Det øverste lag som er lige under belægningen kaldes for afretningslaget. Hertil er der også mange benævnelser som eksempelvis afretningsgrus, afretningssand, læggegrus og læggesand. Igen kan der med fordel anvendes vasket sand til dette lag.

Efter disse 3 lag af grus og sand skal der lægges en belægning. Her vil der typisk vælges enten:

Vælges der at benytte betonfliser til indkørslen skal tykkelsen af den valgte betonflise forøges i takt med at arealet af flisen forøges, så vælges der 60x60 fliser til indkørsel skal der vælges en tyk flise.

Der skal benyttes fugesand som fugemateriale i belægningen.

X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her