Gør det selv - Rund terrasse

Vil du gerne have en rund terrasse ude midt i haven? Det er ikke så svært at lave den runde terrasse selv. Du skal bare købe de rigtige produkter og så er du allerede godt i gang med din nye runde fliseterrase.

Belægningssten til den runde terrasse

Til anlæg af en rund terrasse anbefaler vi brugen af Herregårdssten med slået kant som findes i flere forskellige udgaver og størrelser – designet til netop at anlægge runde belægninger.

De Herregårdssten der skal bruges til runde belægninger er:


Når du har fundet de belægningssten som du skal bruge til din nye runde terrasse og har bestilt dem til levering, kan du godt gå i gang med forberedelserne.

Marker cirklen
Med en pind i jorden hvor centrum af den runde terrasse skal være er det nemt at markere yderkanten af terrassen.

Afmærkning af terrassen

Placer en pind hvor centrum af den runde terrasse ønskes. Bind muresnor omkring pinden og træk muresnoren ud i den længde som der ønskes af radius på terrassen. Det kan godt være en god idé at måle ca. 10 cm længere ud så der er lidt plads at arbejde med senere.

Nu kan snoren bruges til at markere hvor terrassen skal være. Det kan gøres med en pind som trækkes sammen med snoren og tegner en streg på jorden. Hvis terrassen skal være hvor der i dag er græs, kan det være nødvendigt at bruge en spraymaling eller lignende til at markere yderkanten.

Når markeringen er på plads skal jord og eventuelt græs graves væk. Der bør, som ved anlæg af en normal terrasse, graves ca. 35 cm jord af.

Det er hårdt arbejde at grave jorden af og køre den væk, og det kan derfor være en idé at leje maskiner til at lette arbejdet. Eksempelvis vil du hurtigt kunne grave ud med en minigraver og køre jorden væk med en motorbør.

Har du også bestilt grus og sand ved FC Beton skal du nu vente på at dine belægningssten bliver leveret.

Herregårdsblokke eller cirkelblokke til kantsikring
Afhængigt af den runde terrasses radius anvendes cirkelblokke eller Herregårdsblokke som kantsikringe. Blokke sættes i et lag jordfugtig beton på mindst 10 cm.
Der anvendes Herregårdsblokke eller cirkelblokke til kantsikring
Kantsikringen opbygges først og herefter lægges resten af belægningsstenene på den runde terrasse. Husk at fylde fugerne op løbende.
Den runde terrasse er næsten færdig
Centrum af den runde terrasse opbygges af 4 stk. lille centersten og 8 stk. stor centersten.

Opbygning af underlag

Nederst skal der opfyldes med bundsikringsgrus som sikrer at der ikke trækker fugt op nedefra og som samtidig giver et godt dræn under den runde terrasse. Bundsikringsgruset er med til at holde terrassen stabil da vandet ledes hurtigt væk og dermed bliver underlaget ikke påvirket så meget af frostvejr.

Bundsikringsgruset fyldes på i ca. 19 cm tykkelse med et svagt fald fra centrum og mod siden. Bundsikringsgruset komprimeres med en pladevibrator til ca. 15 cm tykkelse. Hvis overfladen på bundsikringsgruset ikke er nogenlunde plant, bør det rives og komprimeres igen. Fordybninger og andre ujævnheder i bundsikringsgruset kan give en ustabil rund terrasse.

Når bundsikringsgruset er komprimeret skal der fordeles et lag på ca. 15 cm stabilgrus. Ligesom med bundsikringsgruset er det vigtigt at der ikke er fordybninger og forhøjninger i laget af stabilgrus. Laget komprimeres med pladevibrator til ca. 12 cm tykkelse.

Efter bærelaget er opbygget af stabilgrus skal det øverste lag sand fordeles. Der anvendes afretningsgrus øverst som skal være 3-5 cm tykt. Jo mere ens tykkelse der er på afretningsgruset, jo mere stabil bliver den runde terrasse. Afretningsgruset komprimeres med pladevibratoren og nu er underlaget klar til at belægningen opbygges.

Kantsikring

Yderst bør der sættes en kantsikring af Herregårdsblokke eller cirkelblokke. Der graves ned i ca. 18 cm dybde så der er plads til mindst 10 cm jordfugtig beton før Herregårdsblokkene sættes i.

Efter blokkene er stillet op i den jordfugtige beton kan du begynde at opbygge belægningen med belægningsstenene.

Lægning af terrassen

Inde i centrum af den runde terrasse sættes 4 lille centersten efterfulgt af 8 store centersten.

Herefter skal belægningen opbygges af cirkelsten, halve Herregårdssten og normale 14x21 cm Herregårdssten.

Der fuges løbende med fugesand, i takt med at belægningen opbygges.

Når den sidste belægningssten er lagt fordeles yderligere fugesand på terrassen og sandet fejes ned i fugerne. Sandet fejes sammen og fjernes fra belægningen, hvorefter der sættes en fliseplade på pladevibratoren og belægningen vibreres.

Belægningsstenene trykkes nu godt ned og fugesandet vil synke med, så efter belægningen er blevet vibreret fordeles der igen fugesand som fejes ned i fugerne.

Se videoer om hvordan man anlægger en terrasse

Terrassen der anlægges i videoerne er ikke rund, men det meste af arbejdet er tilsvarende.

 
 

Skal der ikke anvendes fiberdug?

Vi anbefaler ikke brugen af fiberdug under belægningen. Når belægningen er lagt og pladevibratoren køres over, vil der blive presset sand af afretningslaget op i fugerne. Dette kan ikke ske hvis der er en fiberdug mellem afretningsgruset og belægningen og dermed risikerer du at den runde terrasse ikke kommer til at blive stabil.

X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her