Gør det selv cirkel i indkørslen

I denne guide kommer du igennem anlæg af cirkel i indkørslen. Du vil komme igennem følgende punkter:

Hvis du vil i gang med at anlægge en ny indkørsel og det ikke bare skal være den traditionelle indkørsel med fliser eller belægningssten som lægger side om side med flugtende fuger, så kan en cirkelformet belægnings som en del af indkørslen være en mulighed.

Det giver god mening at lave den firkantede indkørsel så bilerne nemt kan køre ind, og med en cirkel midt i indkørslen giver du et helt andet liv til belægningen.

Der er selvfølgeligt også lidt mere arbejde i at anlægge cirklen i indkørslen, men hvis indkørslen ikke skal ligne naboens kan dette være løsningen.

Belægningssten vs havefliser

Skal du bruge havefliser eller belægningssten til indkørslen?
I langt de fleste tilfælde kan du anvende både belægningssten og havefliser som belægning i indkørslen, men når det kommer til den cirkelformede belægning vil vi anbefale at anvende den type af belægningssten som går under flere navne; Herregårdssten, Slotsbrosten og Holmegårdssten.

Fra denne type af belægningssten kan du købe flere specielle sten som produceres direkte med det formål at kunne lægge cirkelformede belægninger. Det er Herregårdssten af typerne:


Afhængigt af hvor stor en cirkel der skal lægges skal disse sten kombineres med halve Herregårdssten samt normale 14x21 cm Herregårdssten.

Det er selvfølgeligt muligt at bruge havefliser til en cirkelformet belægning, men det kræver større tilpasning af fliserne for at der kan anlægges en cirkel med dem.

Underlaget

Udover planlægningen af arbejdet vil anlægsarbejdet starte med at der skal graves af så der kan opbygges et godt og solidt underlag til indkørslen. Uden et stabilt og drænende underlag vil der hurtigt komme kørespor i indkørslen.

Hvor meget der skal graves af afhænger af hvordan underlaget er. Al muldjord bør graves væk og mindst ned i en dybde på ca. 34 cm i forhold til overkanten af belægningsstenene.

Først opbygges et lag af bundsikringsgrus der sikrer et godt dræn så regnvand hurtigt vil kunne transporteres væk. Laget af bundsikringsgrus skal være ca. 19 cm tykt.

Herpå fordeles stabilgrus som sikrer stor styrke til indkørslen. Laget med stabilgrus kaldes for bærelaget og skal være ca. 12-15 cm tykt.

Efter stabilgrus anvendes afretningsgrus til det øverste lag. Afretningsgruset skal være ca. 3-5 cm tykt.

Se eventuelt en mere detaljeret gennemgang af opbygningen af grus og sand på siden med gør-det-selv indkørsel.

Lægning af cirklen

Ved at kombinere de forskellige typer af Herregårdssten er det muligt at opbygge en cirkel. Der er flere måder at kombinere belægningsstenene på, men en af måderne kan du se mere om på vores side med cirkelbelægning.

Start med at markere midten af cirklen hvor du sætter en pæl i jorden. Herfra kan du med en snor fra pælen markere yderkanten af cirklen, hvorfra du kan begynde at lægge stenene.

Hvis cirklen er inde midt i indkørslen skal der ikke anvendes cirkelblokke, men hvis cirklen bryder indkørslens kant så der kommer en halvcirkel ud i den ene side sættes cirkelblokke yderst som kantsikring der sikrer at belægningsstenene ikke bliver skubbet ud til siden.

Stenene lægges rundt langs markeringen af yderkanten og ind mod midten hvor der afsluttes med centersten.

Når cirklen er lagt er det tid til at lave resten af indkørslen.

Tilpasning af stenene

Start med at lægge stenene i den ene ende af indkørslen i det ønskede læggemønster. Når du kommer ind til cirklen skal der tilpasses belægningssten. Dette kan gøres på forskellige måder.

 1. Denne metode med tilpasning af belægningssten og fliser giver det mest præcise resultat.
  Marker på stenen hvordan buen skal være.
  Med en vinkelsliber kan de meste af stenen skæres væk.
  Brug vinkelsliberen til at skære små riller fra siden og ind til markeringen.
  Med en hammer bankes de små tapper af så stenen nu har en grov bue.
  Sæt en slibeskive på vinkelsliberen og slib stenen til.
  Med en hammer slås forsigtigt på kanten så den får en slået kant ligesom resten af stenen.
 2. Denne metode er noget hurtigere end den første, men det giver ikke helt samme finish.
  Marker yderpunkterne på stenen hvor den skal skæres.
  Afhængigt af om der er tale om en lille Herregårdssten eller en stor flise kan det overskydende skæres væk med et eller to lige snit

Fugning

Husk at fuge løbende i takt med at der lægges sten i indkørslen. Når alle stenene er lagt fejes fugesandet frem og tilbage over belægningen. Herefter fejes fugesandet væk og belægningen trykkes på plads med en pladevibrator.

Der fejes fugesand over belægningen igen for at efterfylde fugerne og så er det ellers bare med at nyde den nye indkørsel og den cirkelformede belægning som bryder de rette linjer.

X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her