Opbygning

OpbygningSkal du opnå en tilfredsstillende levetid af en befæstelse skal den dimensioneres korrekt. Her finder du grundlæggende råd omkring opbygningen af laget under en belægning.

Før laget begynder at blive opbygget skal man sikre sig at man får gravet alt muldjord af og kommer ned til et stabilt lag underbund.

Herpå laves et bundsikringslag af vasket sand, som du kan købe hos FC Beton i bigbags. Bundsikringslaget er med til lede regnvand og andet fugt hurtigt væk, så belægningen ikke bliver ujævn.

Herpå laves et bærelag af stabilgrus som sikrer at belægningen er helt stabil, og at der ikke blive kørespor. FC Beton forhandler også stabilgrus i bigbags, og vi leverer direkte til byggepladsen.

Nu skal der laves et afretningslag af vasket sand, som gør det nemt at lave en plan overflade til at lægge belægningssten på. Vasket sand til afretningslag forhandles hos FC Beton i bigbags.

Øverst skal der være betonfliser eller anden belægning. Her er det vigtigt at der bliver lavet korrekte fuger, da korrekte fuger er med til at give belægningen den styrke der skal til for at kunne håndtere tung trafik.

Hos FC Beton kan du købe fugesand til at fuge din nye belægning.
X
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her