Få fjernet alger fra fliser og belægningssten på terrassen og i indkørsel

Læg i kurven
Antal: stk

Fliserens 5 liter

5 liter fliserens
Pris:

349,95 DKK


Pris er inkl. moms
Varenummer: ALGERENS A-CLEAN
DB nummer:
Antal stk pr. palle: 0 stk
Antal pr. m2
stk
Vægt pr. stk.
0 kg
 

Udregn fragtpris

Antal: stk
Læg i kurven
 
Produktbeskrivelse

Fliserens er biologisk nedbrydelig og skader derfor ikke belægninger, planter og miljø. Dog må levende organismer ikke udsættes for fliserens, hvorfor fliserens ikke må hældes i et havebassin, drikkes osv.

Fliserens er velegnet til at fjerne grønne alger i belægninger af beton. Fliserens anvendes ved at blande Fliserens med lunkent vand i forholdet 1 del Fliserens med 50 dele lunkent vand. Blandingen sprøjtes herefter på belægningerne af beton, hvor blade mv. er fejet væk, i tørt vejr. Selvom Fliserens trænger forholdsvist hurtigt ned i fliserne, anbefaler vi alligevel at Fliserens sprøjtes ud over fliserne i tørt vejr, hvor der ikke er varslet regn det kommende døgn. 

Sprøjt gerne større mængder opblandet Fliserens, da blandingen trækker ned i belægningerne og herefter dræber algerne nedefra.  Processen med at dræbe alger tager tid, hvorfor algerne først må forventes at forsvinde efter 2 uger. Afhængigt af vejrforholdene fortsætter virkningen i op til 9 måneder

Ved at sprøjte blandingen ud i større mængder, sikres det at fliserens ophobes i belægningerne. Denne ophobning opløses stille og roligt i dage med regnvejr, hvorved forekomst af nye alger forebygges.

Det anbefales at anvende fliserens en gang om året – også på helt nye fliser – hvorved forekomst af alger generelt forebygges. Det anbefales endda at anvende fliserens hele to gange om året på fliser der ligger i skygge. Fliser der ligger i skygge bliver sjældent helt tørre, og våde fliser giver alger de bedste betingelser for at leve. Derfor anbefaler vi fliserens én gang om året på fliser der jævnligt udtørres af solen, og fliserens forår og efterår på fliser der ikke jævnligt udtørres af solen.

Fliserens sælges som 5 liter ufortyndet Fliserens. Dette burde svare til behandling af 2.500 m2 belægning.

OBS: Er der tale om runde hvide alger, det såkaldte flisepest, er fliserens ikke nødvendigvis nok til at dræbe algerne. Sådanne alger fjernes af fagfolk som bestilles herunder på relaterede produkter.

Ud over fliserens er det en god ide at vedligeholde fuger mellem fliser, da vedligeholdte fuger mindsker forekomst af ukrudt. Fuger vedligeholdes ved at fylde fugerne op med fugesand en gang om året. Fugesand bør dog naturligvis ikke fejes ud over fliserne før nogle dage efter fliserens er sprøjtet ud på fliserne.

Bag på dunken med fliserens står der


Produktbeskrivelse
ISO A-Cleaner leveres som koncentrat, der fortyndes med vand. Kan bruges til alle vaskbare overflader. Den unikke sammensætning af specielle tensider, som også giver en skummende effekt, virker effektivt kemisk rensende samt desinficerende – kan dermed fjerne områder med smuds eller fedtede belægninger mv. En ren overflade modvirker at der kan komme begroning.

Anvendelse

Bruges på alle former for tag- og facadebelægninger, ovenlysvinduer, sokler, vægge, trapper, fliser, terrasser m.m. Bland 1 del ISO A-Cleaner med op til 50 dele lunkent vand – alt afhængigt af hvor effektivt rensemiddel der ønskes. ISO A-Cleaner anvendes i tørt vejr. Der skal benyttes beskyttelseshandsker og briller under påføringen. ISO A-Cleaner må ikke anvendes til fiskebassiner o.lign.

Det anbefales at vedligeholde nye og nymalede tage med en behandling af ISO A-Clean ca. hvert 2. år for at holde en pæn og ren overflade.

Indeholder
Indeholder kvarternære ammoniumforbindelser, benzyl – C12-16 – alkyldimethyl chlorider (Benzalkoniumchloride). Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse (R21/22). Ætsningsfare (R34). Meget giftig for organismer der lever i vand (R50).

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S26). Brug særlig arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og –briller/ansigtsskærm (S36/37/39). Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig: Vis etiketten, hvis det er muligt (S45). Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning (S61). Malkode 00-3 (1993). Brugsklar (fortyndet 1:50) 00-1 (1993).

Vores fliserens er leveret af Alge ExpressenRelaterede produkter

 
Like os på Facebook

Opnå følgende fordele

Du finder os her